Koole ja lasteaedasid toetatakse tehnoloogiliste seadmete soetamisel 240 000 euroga


Avaldaja:Madli Leikop15. Mai 2018

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldatud ProgeTiigri seadmete taotlusvooru laekus lasteaedadest ja üldhariduskoolidest kokku 341 taotlust erinevate robootika ja teiste programmeerivate seadmete soetamiseks. Toetust saab 78 kooli ning 80 lasteaeda kogusummas 240 000 eurot.

Taotlusvoorus said kõik alus- ja üldharidusasutused taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika komplektide, 3D-printerite ning programmeeritavate droonide soetamiseks. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Taotlusi laekus 188 koolist ja 152 lasteaiast, kogusummas üle 810 000 euro. Hindamiskomisjoni otsusega eraldati toetusi 78 koolile ning 80 lasteaiale kokku 240 000 euro eest. Taotlusvoor toimus kahes osas - nii esmakordsetele kui ka korduvtaotlejatele. Esmakordsetele taotlejatele sihtfinantseeritakse 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast, haridusasutuste omaosalus on vähemalt 15%.  Korduvtaotlejatele sihtfinantseeritakse 70% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast, haridusasutuste omaosalus on vähemalt 30%. Esmakordselt saavad seadmete taotlusvoorust toetuse 86 haridusasutust ning korduvtaotlejatest otsustati toetada 63 haridusasutust.

Taotlusi hinnati toetuse kasutuseesmärgi ja tegevuskava alusel. Samuti võeti otsuste tegemisel arvesse ka õpetajate kogemust, planeeritavat koostööd ja ristkasutust teiste haridusasutustega seadmete kasutamisel.  

„Kuna meile laekus tunduvalt rohkem taotlusi kui oli võimalik toetada, otsustas hindamiskomisjon toetada veidi suuremas osas haridusasutusi, kes pole varem toetust saanud, eeldusel, et nende tegevuskava oli detailne ja läbi mõeldud,“ selgitas ProgeTiigri programmijuht Kristi Rahn. „Oluline on jätkuvalt toetada haridusasutusi uute seadmete soetamisel, kuid peame kindlasti jälgima ka seda, et võimaluse teha esimesi samme saaks iga haridusasutus, kes on seadmete kasutuse hästi läbi mõelnud ja õppetöösse planeerinud.“  

Seadmete kasutuselevõtu toetamiseks töötatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel välja digitaalseid õppematerjale. Samuti korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koolitusi, et toetada õpetajaid seadmete kasutamisel.

ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus toetust saavad üldhariduskoolid ja lasteaiad leiab HITSA kodulehelt: https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/taotlusvoorud-ja-hanked/seadmete-taotlusvoor/2018 

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet