Minister Reps osaleb Pariisis Euroopa Kõrgharidusruumi aruteludel


Avaldaja:Madli Leikop24. Mai 2018

Minister Mailis Reps osaleb täna ja homme Pariisis Euroopa Kõrgharidusruumi ministrite konverentsil ja Bologna hariduspoliitika foorumil, kus Eesti kirjutab koos teiste Euroopa riikidega alla Pariisi kommünikeele.

„Meie jaoks on oluline, et Euroopa Kõrgharidusruumiga ühinenud riikide omavaheline koostöö oleks tugevam ja et seni veel saavutamata kokkulepped saaksid ellu viidud. Näiteks tahame, et noortel oleks lihtne asuda ühes riigis omandatud lõpudiplomiga edasi õppima või tööle mõnes teises Euroopa riigis,“ sõnas minister Reps. „Kohtumisel arutame Euroopa Kõrgharidusruumi hetkeseisu ja tulevikku ning mõtleme, kuidas muuta ühiste jõupingutuste tulemusel Euroopa tasandil hariduspoliitilised kokkulepped reaalsuseks ning tugevdada kõrgkoolide rolli ja mõju ühiskonnas,“ sõnas minister Reps.

Allkirjastatava ühisavalduse Pariisi kommünikee eesmärgiks on panna paika järgnevate aastate fookusteemad ja tegevused kõrgharidusmaastikul. Eriti pööratakse tähelepanu nn Bologna protsessi elluviimisele: kolmeastmelise kõrgharidussüsteemi, ühtsete kvaliteedipõhimõtete ja kvalifikatsioonide tunnustamise rakendamisele. Euroopa Kõrgharidusruumi ministrite konverentsil arutatakse ka Euroopa ülikoolide võrgustiku loomist ning diskuteeritakse kõrghariduse rolli ja põhiväärtuste üle.

Viiendat korda toimuval Bologna hariduspoliitika foorumil on arutluse all juurdepääsu laiendamine kõrgharidusele ning kõrgkoolide mõju ühiskonnas.

Ministrite kohtumisel ja foorumil osalevad 48 Euroopa Kõrgharidusruumi kuuluva liikmesriigi delegatsioonid. Kohtumine toimub kord kolme aasta jooksul.

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: