Eesti kirjutas alla Pariisi kommünikeele, mis raamistab Euroopa kõrghariduse tuleviku eesmärgid


Avaldaja:Madli Leikop25. Mai 2018

Minister Mailis Reps osales eile ja täna Pariisis Euroopa kõrgharidusruumi ministrite konverentsil ja Bologna hariduspoliitika foorumil ning kirjutas Eesti nimel alla Pariisi kommünikeele.

„Eesti paistab silma Euroopa Kõrgharidusruumi kokkulepitud kohustuste väga hea täitmise poolest. Täna allkirjastatud Pariisi kommünikee paneb paika järgnevate aastate eesmärgid selleks, et kõik Euroopa Kõrgharidusruumiga ühinenud riigid muudaksid oma kõrgharidussüsteemi veelgi kvaliteetsemaks, efektiivsemaks ja avatumaks,“ ütles minister Mailis Reps. Muuhulgas loob see näiteks võimalused senisest lihtsamini asuda ühe riigi lõpudiplomiga teises Euroopa riigis edasi õppima või töötama.

Teiste riikide kolleegidelt väga head vastukaja  saanud avasõnavõtus rõhutas minister, kuidas kõrgharidussüsteemide ühised põhimõtted on aidanud muuta Euroopa kõrgharidussüsteemi avatumaks ja koostööaltimaks ning suurendatud õpirännet. Reps kutsus kolleege üles toetama enda riikide kõrgharidusasutusi selleks, et Bologna protsess ja struktuursed reformid saaksid ellu viidud ning mõtlema Euroopa Kõrgharidusruumi tulevikule.

Pariisi kommünikee järgi pööravad selle allkirjastanud riigid erilist tähelepanu nn Bologna protsessi alustalade lõplikule elluviimisele – kolme-astmelise kõrgharidussüsteemi, ühtsete kvaliteedi kindlustamise põhimõtete ja kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi rakendamisele. Pea kakskümmend aastat tagasi alanud Bologna protsess on muutnud riikide haridussüsteemid avatumaks, aidanud kaasa üliõpilaste mobiilsuse kasvule ja heade praktikate levikule. Samas ei ole kõik riigid jõudnud kõiki kokkulepitud tegevusi ellu viia, mistõttu leppisid ministrid kokku, et lähiaastatel pööratakse Bologna protsessi elluviimisele erilist tähelepanu.

Lisaks arutati kohtumisel ka Euroopa Ülikoolide Võrgustiku loomist ning mõtestati kõrghariduse rolli ja põhiväärtusi. Arutluse all oli ka juurdepääsu laiendamine kõrgharidusele ning kõrgkoolide mõju ja roll ühiskonnas.

Minister arutas kahepoolsetel kohtumistel Sloveenia haridus-, teadus- ja spordiminister Maja Makovec Brenčiči ning Hollandi kolleeg Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusminister Ingrid van Engelshoveniga ühist koostööd ja inglisekeelset kõrgharidusõpet. Samuti kohtus minister ka Ukraina, Läti ja Leedu kolleegidega.

Kord kolme aasta jooksul toimuval kohtumisel osales 48 Euroopa kõrgharidusruumi liikmesriigi delegatsiooni.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: