Osale uuringus: õpperobootika mõju matemaatikaõppe tulemustele põhikoolis


Avaldaja:Laura Vetik29. Mai 2018

Põhikoole kutsutakse osalema eksperimentaaluuringus "Õpperobootika mõju matemaatikaõppe tulemustele 3. ja 6. klassis".

Põhiuuringule on eelnenud 2018 a kevadel kolmekuuline pilootuuring kokku 10 klassiga tunnikavade ja metoodika testimiseks.
Katses osalevad koolid võivad tunnikavasid kasutada ka teistes klassides ja robootikaringides.

Põhiuuring toimub 2018/2019 õppeaastal kahekümne matemaatika-robootika tunni ulatuses.
Õpetajatelt ei eeldata eelnevaid robootika ega programmeerimisalaseid teadmisi, osalejad valmistatakse ette piisava hulga praktiliste koolitustega. Koolitused toimuvad regionaalselt augustis ning webinaride ja projektipäevadena kogu uuringu kestuse ajal.

3. klassis kasutatavad platvormid on Edison, LEGO WeDo 2.0 või LEGO EV3. 6. klassis kasutatav platvorm on LEGO EV3. Eeldatakse, et õpetajale pakub tundide läbiviimisel tuge haridustehnoloog või robootikaõpetaja.

Tänase seisuga on huvi katses osalemise vastu avaldanud 10% Eesti põhikoolidest.

Kui teil tekkis huvi uuringu kohta rohkem teada saada, palun tutvuge kutsega: http://bit.ly/2jwD1wL

33825148_2024854711102765_5031881450887053312_n.png

 

Haridus- ja Noorteamet