Kvaliteedimärgi saab üha rohkem e-kursuseid


Avaldaja:Madli Leikop07. Juuni 2018

Kui HITSA tunnustas tänavu 25. mail parimaid e-kursuseid tiitliga „E-kursuse kvaliteedimärk 2018“, oli põhjust tähistada ka üht tähtpäeva: kvaliteedimärki on välja antud kümme aastat.

25. mail Tallinnas toimunud „E-kursuse kvaliteedimärk 2018“ seminaril kuulutati välja „Aasta e-kursus 2018“, tiitli pälvis Eesti Maaülikooli kursus „Piima ja piimatoodete kvaliteet ning ohutus“. Kursuse autor on Eesti Maaülikooli õppejõud Kadrin Meremäe. Loe lähemalt Koolielu artiklist siit: https://koolielu.ee/info/readnews/557758/hea-e-kursus-kaasab-oppeprotsessi-iga-osaleva-tudengi

Ühtekokku esitati tänavu e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru 45 taotlust kutse- ja kõrgkoolidest. Kvaliteedimärgi vääriliseks hinnati 37 kursust. Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tartu Ülikooli tunnustati mõlemat 10 kvaliteedimärgiga.

„Selle aasta taotlusvooru tulemustest saab öelda, et konkursil osalenud õppejõud ja õpetajad on e-õppe põhimõtted omaks võtnud,“ ütles e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru juht Marge Kusmin. „Aasta-aastalt on kvaliteedimärgi saanute protsent taotlejate hulgas kasvanud.“ Ta meenutas, et kui algusaastatel said esitatud kursustest pooled kvaliteedimärgi, siis nüüd saavad selle pea kõik konkursile esitatud tööd.

Päris alguses ei suudetud otsustada, kuidas parimaid e-kursuseid esile tõsta, ja tegutseti valdkonnapõhiselt. Augustis 2007 pandi alus töörühmale, kes hakkas välja töötama e-kursuse hindamise aluseid ja juhendit kvaliteetse e-kursuse loomiseks.  Kümne aasta jooksul on hinnatud 473 kursust, neist 303 on saanud kvaliteedimärgi. Koolitatud on 169 hindajat. Aasta e-kursuse nominentideks on nimetatud 77 kursust, neist tähelepanuväärselt 29 Tartu Ülikoolist. Esimene juhendmaterjal kursuse loojale ilmus veebis 2009, 2010 trükiversioonis „Kvaliteetse e-kursuse juhendmaterjal“. 2014 töötati välja seitse soovitust hindajatele, 2015 jõudsid kvaliteedimärgi konkursile MOOCid ja 2016 pälviski aasta e-kursuse tiitli MOOC („Programmeerimisest maalähedaselt“). 

25. mail toimunud seminaril tutvustasid autorid oma e-kursuseid, mis nad konkursile esitasid ja mis pälvisid e-kursuse kvaliteedimärgi 2018. Näiteks Tartu Ülikooli e-kursus „Õiguse alused“, mida tutvustas kursuse projektijuht Tiina Mikk (kursust valmisas ette 30-liikmeline töörühm).

Ta sõnas, et algselt gümnasistidele mõeldud e-kursus on osutunud nii menukaks, et nüüd võivad sellel osaleda huvilised igalt haridusastmelt. Kursuse suurim tugevus on see, et keerulisest õigusküsimustest räägitakse mitte-juristile arusaadavalt ning kursus on väga interaktiivne, rohkete videoklippidega. Gümnaasiumõpilastel aitab kursus teha erialavalikut, teistele huviliste pakub kursus võimaluse saada teadlikuks oma õigustest ning seeläbi ka nende eest paremini seista. Kursusel avatakse õiguse põhitõed lühidalt, kuid terviklikult. Õppematerjalid ja videoloengud on ette valmistanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud. Õigusameteid tutvustavad näiteks riigisekretär Heiki Loot, õiguskantsler Ülle Madise, patendivolinik Almar Sehver, notar Tarvo Puri, advokaat Hannes Vallikivi, riigi peaprokurör Lavly Perling, riigikohtunik Priit Pikamäe ja õigusteadlane Lauri Mälksoo. „Kogu kursus on mõeldud iseseisvaks õppimiseks, selles on lihtne liikuda ja teadmisi saab kontrollida põhjalikus testis,“ sõnas Tiina Mikk. Väga põhjalik ülevaade e-kursuse „Õiguse alused“ valmimisest leiab TÜ e-õppe ajakirjast siit https://etu.ut.ee/2018/oiguse-alused/.

Ene Ilves Eesti Maaülikoolist saatis tänavu konkursile neli e-kursust ja need kõik pälvisid kvaliteedimärgi: „Ehitusgeodeesia alused MI.0122“, „Geodeesia I (MI.1880)“, „Maamõõtmise alused MI.0243“, „Maamõõtmise alused MI.0343“. Ene Ilves sõnas, et need ei ole klassikalised e-kursused, vaid annavad veebituge tema n-ö päris kursustele. „E-kursus võimaldab keskenduda praktilisele tööle. Teooriat saab õppida igal pool, aga maamõõtmist saab õppida ainult auditooriumist väljas ja praktiliselt,“ sõnas Ene Ilves. Hindajad märkisid Ene Ilvese e-kursuste puhul ära õpipäeviku, mis tagab personaalse lähenemise igale õppijale. „Annan õpipäevikus tagasisidet igale õppijale eraldi. Kiida, ja nad õpivad,“ oli Ene Ilves positiivne. 

Kvaliteedimärgi saanud e-kursuste nimekirja 2018 leiab HITSA kodulehelt https://www.hitsa.ee/uudised-1/selgunud-on-e-kursuse-kvaliteedimargi-saajad-1.

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:


 

Haridus- ja Noorteamet