Tallinnas kohtuvad noorte e-demokraatia võimaluste eestvedajad kolmekümnest riigist


Avaldaja:Laura Vetik20. Juuni 2018

18.–20. juunil kogunevad Tallinna Kultuurikatlas ligi 70 eksperti kolmekümnest erinevast riigist, et arutleda, kuidas digitaalsete lahendustega noori senisest paremini otsuste tegemisse kaasata.

Käesoleva aasta jaanuarikuus Eestisse loodud üle-Euroopaline SALTO noorte osaluse ja
informatsiooni kompetentsikeskuse kutsel osalevad rahvusvahelisel noorte e-osaluse seminaril
„eXploring Youth eParticipation“ e-demokraatia ning noorte e-osaluse platvormide eestvedajad
ja arendajad, noortepoliitika kujundajad, noorsootöötajad ning noorteliidrid. Üheskoos
arutletakse noorte ühiskonnaelus ja otsustes osalemisega seonduvate väljakutsete üle,
tutvustatakse erinevaid digilahendusi ja e-osalusplatvorme ning algatatakse uusi
koostööprojekte platvormide arendajate, noorte ning otsuste tegijate vahel.

„Kuigi noored on sageli uuenduslike lahenduste algatamisel eestvedaja positsioonis, ei ole e-
osaluse ning nutika noorsootöö lahendused enamikes Euroopa riikides saanud veel igapäevase
noorsootöö osaks,“ tõdes SALTO noorte osaluse ja informatsiooni ressursikeskuse koordinaator
Martti Martinson. Tema sõnul on teadlikkus juba olemasolevatest platvormidest, keskkondadest
ja nutirakendustest, mis loodud just noorte demokraatlikesse protsessidesse kaasamise
eesmärgil pigem vähene.

E-osaluse projektid võivad olla nii sisult kui ulatuselt väga erinevad: “Näiteks kasutati OPIN
platvormi Itaalias, Cremonas rohkem kui tuhande õpilase poolt selleks, et otsustada
üliõpilasprojektide eelarvekasutuse üle. Maltal korraldati OPIN abil ideekorje ja debatt valimisea
langetamise teemal ning käesoleval aastal langetaski Malta parlament valimisea 16.
eluaastani,” sõnas Saksamaa Rahvusvahelise Noorsooteenistuse IJAB projektijuht Evaldas
Rupkus.

Seminaril on esindatud teiste hulgas e-osaluse platvormid CitizenOS, BiPart, Brabbl, OPIN,
STEP, WEchange, ja YouthMetre ning selle raames valmib ka avalikult kättesaadav ingliskeelne
versioon noorte e-osaluse projektide eduka algatamise ja läbiviimise e-kursusest ehk jbjMOOC!.

SALTO noorte osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskus on SA Archimedes Noorteagentuuri
juures Eestis paiknev üks kuuest üle-Euroopalisest SALTO noortevaldkonna ressursi- ja
kompetentsikeskusest, mille eesmärgiks on Euroopa riikide noorteagentuuride, Euroopa
Komisjoni, noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide toetamine ja nõustamine noorte osaluse
ja informatsiooni valdkonnas. Keskuse tegevust ning seminari toetatakse Euroopa Liidu
Erasmus+ programmi eelarvest.Keskus korraldab seminari koostöös IJAB Saksamaa
Rahvusvahelise Noorsooteenistusega ning Eesti, Läti ja Saksamaa Erasmus+
noorteagentuuridega.

Allikas: SA Archimedes

Samal teemal: