Haridus- ja Teadusministeerium kutsub koolijuhte kandideerima arenguprogrammi neljandasse lendu


Avaldaja:Madli Leikop22. Juuni 2018

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub alustavaid üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktoreid kandideerima nende jaoks loodud arenguprogrammi, mille käigus süvendatakse teadmisi juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisteooriatest, arendatakse koolijuhi tööks vajalikke kriitilisi oskusi.

Kandideerida saab juuli lõpuni.

Ametis esmakordselt alustavatele juhtidele mõeldud programmis õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini. Õpiteekond viib erinevatesse koolidesse Eestis ja välismaal ning sellel pakuvad tuge kogenud koolijuhtidest mentorid ning professionaalsed juhendajad.

Programmi kandideerimiseks peab direktoril olema kehtiv tööleping, ametis võib ta olla olnud kuni 12 kuud. Kandideerida saab juuli lõpuni, programm algab augustis ja kestab 2019. aasta juunini. Sel aastal valitakse osalema kuni 18 koolijuhti.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Mihkel Rebane peab endise koolijuhina alustavate juhtide toetamist väga oluliseks. „Panen teile südamele põhimõtte, mida kooli juhtides ei tohi unustada: haridus peab andma nii tiivad kui juured,“ soovis Rebane.

Kolmandat lendu lõpetava Kambja Põhikooli direktori Marika Karo hinnangul on alustavate koolijuhtide arenguprogramm vastsele koolijuhile äärmiselt tänuväärne „ellujäämise“ kursus, mis annab väga vajalikke ja praktilisi teadmisi, aitab mõista inimesi ja seda, mis neid liikuma paneb, õpetab ennast ja oma tegevust analüüsima ning pakub algajale juhile mentori ja coachi abiga nii vajalikku tagasisidet kui ka tuge oma eesmärkide elluviimisel. „Ja muidugi on äärmiselt tore see sünergia, mis tekkib grupikaaslastega suheldes ja igapäevaprobleeme arutades – minu kogemus näitab, et koolijuhid on väga avatud ja üksteist toetav seltskond,“ ütles Karo.

Tema õpingukaaslane, Roosna-Alliku põhikooli direktor Riina Hiob lisas, et enne programmi astumist ta küll arvas, et teab, kuidas koolijuhtimine käib, sest oli õpetajana töötanud, kuid arenguprogramm andis selgema pildi koolijuhi rollist. „Tänapäeva koolijuht ei ole seotud ainult paberimajandusega, vaid suur osa tööst on motiveerida, toetada ja juhtida õpetajaid, kes siis omakorda teevad sedasama õpilastega."

Sel aastal alustab neljas koolijuhtide arenguprogrammi lend. Eelmistes lendudes on arenguprogrammi läbinud kokku juba 45 koolijuhti üle Eesti.

Loe tingimuste ja kandideerimise kohta täpsemalt siit

Alustavate koolijuhtide programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus, mida  viiakse ellu koos SA Innovega. See on osa elukestva õppe strateegia osast „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Unsplash, Estee Janssens.

Samal teemal: