Testisime õpetajatega tasuta õppekeskkondasid


Avaldaja:Laura Vetik25. Juuni 2018

Kogusime HITSAs sel kevadel kokku terve rea õppetöös kasutatavaid keskkondasid, mida palusime õpetajatel ja haridustehnoloogidel kevadel testida. Toome välja mõned näited, mis õpetajatele enim meeldisid ja nende poolt kasutust leidsid.

Aitäh kõigile, kes andsid tagasisidet ning oma hinnanguid! Kõige suurema kummarduse on ära teeninud testijad Aimi Jõesalu, Kairi Mustjatse ja Anne Krull, kes saavad endale ka HITSA poolt väärikad meened.

Kõik testimiseks avatud keskkonnad leiab https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/etwinningu-suvekool">siit>>
 

Hypersay - http://hypersay.com

Kaasava esitluse platvorm. Saab oma slaide jagada, küsimusi esitada, vestlusi pidada jne.

Õpilaste käes on keskkond intuitiivne ja nad saavad väga edukalt hakkama! Selle keskkonna puhul meeldib just interaktiivsus - õpilane saab esitada küsimusi ja õpetaja saab ise küsida õpilastelt. Kõigil on võimalik lisada videosid ning teha enda loodud PowerPointi ja Google Drive-i esitlusi veebipõhiseks. Ühtlasi on sinna vahele võimalik ka erinevaid küsimusi ja küsimustikke lisada. Kahjuks ei saa küll testides ära märkida õigeid vastuseid.

hypersay.jpg
 

Made With Code - http://madewithcode.com

Praktilised näited programmeerimise rakendamisest.

Üks õpetaja kirjutas: „Lasin õpilastel katsetada täiesti iseseisvalt (näitasin ainult lehekülje kätte) 3 minuti jooksul (aja võtsin täiesti suvalise) ja olin neile valmis ette näitama, kuidas midagi teha saab. Hetkeks oli suurem osa klassist segaduses, kuid kui kaks esimest hakkasid katsetama (koheselt), siis arusaam, mida selles keskkonnas saab teha, levis üle klassi ning kogu klass tegeles ilma minu suurema juhendamiseta oma tegelase loomisega. Ühe tunni jooksul jõudsid kõik 20 õpilast luua kaks erinevat tegelast, laadida alla ning salvestada oma kausta. Kiiremad proovisid ka gifi. 2. klass ei lasknud ennast segada sellest, et keskkond on inglise keeles.“

Teisedki õpetajad nõustusid, et tegemist on mängulise ja põneva keskkonnaga: „kui väärtused paigas, siis on hea visuaalselt näha, kuidas toimub millegi liikumine kas mööda x-või y-telge.“

2. klassi õpilaste arvamused olid valdavalt väga positiivsed: lahe, äge, mulle meeldis, lihtsalt vinge, äge oli teha inimest, tore, hea, õpetlik, ilus. Kuid mõnede õpilaste poolt mainiti ka, et keskkond oli natuke raske, väga raske või liiga raske.

madewithcode.jpg
 

Spiral - http://spiral.ac

Universaalne ja haridustasemete ülene platvorm, mille abil võimalik õpetajal küsida küsimus, jagada esitlusi, anda tagasisidet ja õpilasi hinnata.

Üks Spirali tugevusi on tema kiirus – tegutsemiseks ei pea õpilased viitma pikka aega konto loomiseks vms. Nad saavad haarata nutiseadme (Android, iOS) või teha keskkonna lahti veebis ja alustada kohe tegevusega. Keskkond sobib hästi koostöiseks õppimiseks ja ideede jagamiseks. Tagasisidet võimalik anda nii klassile kui õpilastele individuaalselt. Õpilased saavad reaalajas kommenteerida ja vastata küsimustele, teadmiste taseme kontrolli võimalik teha nii individuaalsel kui klassitasandil.

Spiral on lihtne töövahend, kuid võimaldab luua ka keerulisemat sisu. Näiteks interaktiivsete harjutustega videotunde, mis võimaldab videole lisada infot ja kontrollküsimusi.

Juhend ise on keskkonda testinud õpetajate arvates kehva. Täpsemalt on keskkonda aga tutvustanud ka Pirje Jürgens oma blogi sissekandes.

spiral.jpg
 

GoNoodle - http://app.gonoodle.com

Liikumisvideod õppimise toetamiseks.

Selle keskkonna puhul meeldis õpetajatele, et nad said selle abiga lapsed lõbusalt liikuma ja nad nautisid seda nii tunnis kui vahetunnis. Videod on jagatud teemade järgi ja neid on lihtne leida. Keskkond on hästi korraldatud ja midagi häirivat ei tähendatudki. Saab valida erinevaid liikumisviise video järgi; tantsida, võimelda, virtuaalselt kaasa teha jooksuvõistlusel, koos liikumisega õppida selgeks nurkade suurused, mõisted- suurem, väiksem, võrdne, videod rahunemiseks, mälu treenimiseks, keele õppimiseks jne.

Iga õpetaja leiab siit oma klassile sobiva tegevuse ja ka õpilased saavad ise vahetunnis otsida sobivaid videosid ja nende järgi lustida. Kindlasti leiab siit veel palju avastamisrõõmu ja  GoNoodle keskkonda tasub uurida  ja katsetada.

Keskkond on küll võõrkeelne, aga õpetajate hinnangul ei ole see siin keskkonnas takistuseks. Keeleoskaja jaoks on muidugi rohkem võimalusi. Esimesele klassile see keskkond väga meeldis (eriti poistele), vahetunnid veetsid paljud õpilased video järgi tegutsemas.
gonoodle.jpg
 

Venngage - http://venngage.com

Infograafikute tegemine.

Erinevad võimalused koostada erinevaid infograafikaid, esitlusi, e-raamatuid jne. Õpilased saavad valdavalt väga lihtsalt hakkama. Tasuta variandis kahjuks vaid viis disaini.

venngage.png
 

Slido - http://sli.do

Küsitluste läbiviimine, failide jagamine.

Lihtne, ülevaatlik ja võimalus esitada klassiruumis reaalajas küsimusi. Õpilased näevad teiste küsimusi ja probleeme ning saavad anda küsimusele ka oma hääle. Siiski tuleb valmis olla, et küsimuste esitamise asemele ei suuda mõned õpilased vastu panna ja asuvad siiski tegelema kaasõpilaste naerutamisega. Sobib väga hästi konverentsidele ja ühekordsetele õpisündmustele.
 

Sutori – http://sutori.com

Ajajoonte tegemine.

Väga paljudes ainetes kasutamist väärt - lihtne, ülevaatlik, mitmekülgne ja kaasav keskkond. Sobib õpetajale igasuguste teemade käsitlemiseks esitluse vormi toetajana – eriti sündmuste, traditsioonide ja kuulsuste eluloode kajastamise juures.

sutori.png
 

Duolingo - http://schools.duolingo.com

Veebipõhine võimalus võõrkeelte õppimiseks. Keskkonnast on HITSA kirjutanud juba 2013. aastal. Duolingo on sellest ajast läbi mitmete arenduste tehtud interaktiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks.

Keskkonda saab tasuta kasutada ja õppimine käib mugavalt, mänguliselt ning motiveeriva süsteemiga. Lisaks nutiseadmes kasutamisele on võimalus ka veebiversioonis lugemist, kirjutamist, kuulamist, rääkimist väga paljudes keeltes arendada. Keeleõpetajad peavad keskkonna poolt kasutatavat metoodikat efektiivseks viisiks kuidas keelt õppida.

Ainukeseks kasutamist takistavaks asjaoluks on, et keskkond ei ole eesti keeles veel saadaval ja mistahes õpitavat keelt on vaja omandada läbi inglise vm keele. Testinud õpetajad tõdesid, et sellele vaatamata meeldis keskkond väga paljudele nende õpilastele ja mitmed jäidki seda kasutama.

duolingo.png

Samal teemal:

Harno logo