Õppurite ettevõtlikkuskonkursi Edu ja Tegu võistlustööde tegemiseks on aega terve suvi


Avaldaja:Laura Vetik29. Juuni 2018

Haridusministeerium korraldab ettevõtlusõppe programmi raames õppurite ettevõtlikkuskonkursi Edu ja Tegu, kuhu on oodatud 7-26-aastaste noorte algatatud ettevõtlike tegude kirjeldused koos foto- ja videomaterjaliga. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 14. september.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu juht Kristi Ploom märkis, et õppurite ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtluse õpetamine on Eesti paremaks muutmisel võtmeküsimus. „Konkursiga innustame noori oma ettevõtlikke ideid ellu viima, soodustame õpilaste initsiatiivi ja õhutame koostööd tegema. Konkursil osaledes saab ka pikk suvevaheaeg põnevamalt sisustatud,“ sõnas Ploom.

Ettevõtlikke tegusid saab esitada konkursile kahes kategoorias: äriline tegu, mille tulemusena valmib toode või teenus ning sotsiaalne tegu, mis aitab lahendada näiteks mõnda kogukondlikku probleemi. Mõlema kategooria puhul on oluline, et tegu oleks uudne, oluline ja eluline ning pakuks leidlikke ja nutikaid lahendusi. Võistlustulle ei astu ideed, vaid teod, see tähendab, et ideed peavad olema esitamise ajaks osaliselt või täielikult ellu viidud.

Hindamine toimub kolmes vanuserühmas: 7-10-aastased, 11-15-aastased ja 16-26-aastased. Osaleda võib ka üksi, ent meeskonnatöö eest saab lisapunkte, sest suuremate tegude tegemiseks on üldjuhul vaja rohkem abikäsi ning tiimitöös tekkiv sünergia aitab lastel ja noortel tegusid paremini ellu viia. Žürii hindab teo olulisust, läbimõeldust ja teostust, uuenduslikkust ja potentsiaali tulevikus ning tegijate meeskonnatööd.

Tööde esitamiseks tuleb täita veebivorm, lisada kuni 10 pilti või kõige rohkem 5 minuti pikkune videopilt töö käigu kohta.

Võitjad kuulutatakse välja novembris. Iga vanuserühma parimad saavad osaleda just neile korraldatud inspiratsioonipäeval TTÜ Mektorys oma ala tippu kuuluvate ettevõtjatega. Lisaauhindadeks on tasakaaluliikurid, muusikamängijaid, kõrvaklapid jm, kõigi finalistide vahel loositakse välja elektriroller Stigo.

Konkursi tingimused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal: