Kas koolitame noori vaid palgatöötajateks…?


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuli 2018

… või soovime neile anda valmisoleku olla ettevõtlik töötaja ja miks mitte ka iseendale või teistele tööandja? Kuidas õpetada ettevõtlikkust ja ettevõtlust? Võimalusi on palju ning iga kutsekool ja õpetaja saab valida erinevate ettevõtlusõppe meetodite vahel.

Valdkonnast olenemata on kõige tõhusam ettevõtluse õpetamise viis anda õpilastele võimalus osaleda praktilistes projektides ja tegevustes, kus rõhk on õppimisel tegevuse kaudu ning saadakse tõelisi kogemusi. Ettevõtluse õpetamise juures ei tohi aga kindlasti ära unustada, et ettevõtlusõpe ei ole ainult ettevalmistus äritegevuse alustamiseks. Ettevõtlik hoiak ja mõttelaad on väärtused, mis väljenduvad õpilastes erinevates situatsioonides ning aitavad oluliselt kaasa sisenemisel tööturule ning edukate valikute tegemisel igapäevaelus.

Tänaseks oleme välja töötanud ettevõtlusõppe kursused kõigile kutsehariduse tasemetele. Oleme lähtunud põhimõttest, et ettevõtlusõppe kursuse lõpetanud õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud olema ettevõtlik töötaja ja looma endale töökoht või looma ning juhtima ettevõtet oma valdkonnas.

Ettevõtlusõppe kursuste eesmärgid on:

õppurite ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuste arendamine, mis on ettevõtliku meelelaadi ja
käitumise alus;
suureneb õppurite teadlikkus sellest, et ettevõtjana tegutsemine on üks võimalikest valikutest
tööalaseks tegevuseks;
õppeprotsess tähendab õppimist praktiliste ettevõtlusprojektide ja -tegevuste kaudu;
pakkuda konkreetsete ärioskuseid ja -teadmisi pakkumine selle kohta, kuidas ettevõtet luua ja seda
edukalt juhtida.

Väljatöötatud ettevõtlusõppe kursuseid ei tohi segamini ajada üldise „Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused“ kursusega, sest ettevõtlusõppe eesmärk on suurendada õppurite valmisolekut olla ettevõtlik töötaja või tegutseda ettevõtjana. Samuti keskendub ettevõtlusõpe kogemusõppele, mille tulemus on loomingulised, algatusvõimelised ja teiste ettevõtluseks vajalike omaduste ja oskustega õppurid.

Mida me pakume koolidele, kes soovivad kasutusele võtta ettevõtlusõppe?
Personaalne tugiisik/nõustaja kooliperele ja õpetajale.
Erinevad erialased koolitusprogrammid nii õpetajatele, kui ka kogu koolile (haridusprogramm
Ettevõtlik kool, õpilasfirmade programm ja teised ettevõtlusõppe programmid Junior Achievement
Eesti poolt, SA Innove ettevõtlusõppe sisukoolitused).
Metoodilised juhendmaterjalid ja õppevara.
Õpilaste ettevõtluspädevuste mõõtmisvahend.
Erinevate mentorite/ettevõtjate kaasamise võimalus ettevõtlusõppe läbiviimiseks.
Osalemise võimalus üle-eestilises võrgustikus.

Nii nagu ettevõtluses on oluline praktiline kogemus, on ka ettevõtlusõppe puhul väga oluline praktiline tegevus, tegeliku elu kogemusõpe. Niimoodi oskavad noored rakendada ettevõtluse kohta omandatud teadmisi päriselus.

Katrin Kivisild, SA Innove programmijuht ja "Edu ja tegu" kutsehariduse töörühma juht. Artikkel ilmus ettevõtlusõppe programmi "Edu ja tegu" tutvustavas erilehes 4. mail 2018. 

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet