Tudengid tegid sel aastal teadlikumaid erialavalikuid


Avaldaja:Madli Leikop18. Juuli 2018

Hoolimata sellest, et sel aastal lõpetas gümnaasiumi vähem noori ning Tallinna Tehnikaülikool tõstis oma vastuvõtutingimusi, tõusis tehnikaülikooli bakalaureuseõppesse asutajate arv rohkem kui 170 inimese võrra. Teadlikumaid erialavalikuid aitas teha ka lävendipõhine vastuvõtt.

Sel aastal sai Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) kandideerida lävendipõhise vastuvõtuga, mis tähendab, et õppima võeti kõik, kes täitsid sisseastumistingimused ning õppekohti on täpselt nii palju, kui on lävendi ületanuid. Kõigi kolme õppeastme peale esitati sel aastal kokku 6547 kvalifitseeruvat avaldust.

„Kuigi lävendipõhine sisseastumine ei mõjunud soosivalt avalduste hulgale, siis saime kinnitust sellele, et noored esitasid avaldusi teadlikumalt. See tähendab, et varasema mitme avalduse asemel esitasid tulevased tudengid avaldused vaid ühele erialale,“ selgitas Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll. 

Bakalaureuseõppesse kinnitas oma koha 1950 inimest, mis on üle 170 võrra rohkem kui möödunud aastal. Magistriõppesse kinnitas oma õppima asumise 968 inimest, mis jääb võrreldes eelmise aastaga sarnasele tasemele. TTÜ doktorantuuri kinnitas õppima tulemise 65 inimest. Välismaalaste avalduste esitamine alles kestab, mistõttu selgub lõplik õppima asutajate arv alles sügisel.

„Õppekvaliteedi tõstmiseks on tehnikaülikool järk-järgult oma lävendit tõstnud. Bakalaureuseõppesse koha kinnitanute arvu kasv näitab, et ülikoolis õppima asuvate tudengite tase on tugev ning oleme sellega oma eesmärgi saavutanud,“ kinnitas Voll. 

Sel aastal said tulevased tudengid tehnikaülikooli kandideerida juba alates jaanuarist, seda tänu TTÜ-s rakendunud aastaringsele sisseastumise süsteemile. See tähendab, et varasemalt vaid suvel toimuvaid sisseastumiskatseid sai teha juba alates jaanuarist. Talvel sai sisseastumiskatseid teha mitmele erialale ning alles pärast katsete tegemist sai valida, millisele erialale on soov sisse astuda. Talviste katsete eesmärk on anda edukale sisseastujale kindlustunne sisse saamise osas juba enne suve.

„Just sel viisil saime seekord üle viie protsendi oma tudengitest ning usun, et järgmisel aastal ulatub see juba üle 20 protsendi. Ühtlasi usun, et nii aastaringne kui lävendipõhine sisseastumine ning uuendatud õppeprogrammid motiveerisid inimesi just TTÜ-d oma õpingute jätkamiseks valima,“ tundis Voll head meelt.

Õppima asumise kinnitamiste arvu põhjal on kõige populaarsemateks erialadeks sel aastal inseneerias ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, infotehnoloogias IT süsteemide arendus, majandusteaduskonnas ärinduse eriala ning loodusteadustes rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia eriala.

„Hea meel on näha, et mitmete riiklikult oluliseks tunnistatud valdkondade, nagu ehitus ja infotehnoloogia vastu on huvi suur. Oodatust populaarsemaks osutus inseneeria valdkond, mida toetab ka tööturu nõudlus,“ rääkis Voll. „Erilist head meelt tunneme aga oodatust suurema huvi pälvinud arhitektuuri ja urbanistika akadeemia pakutava õppeprogrammi üle, sest just seal oleme teinud viimastel aastatel suuri pingutusi laiapõhjalisema ja integreeritud õppe väljatöötamiseks,“ kinnitas ta.  

Järgmine verstapost sisseastumisel on avatud ülikooli vastuvõtt 13. augustist kuni 3. septembrini. Avatud ülikool pakub paindlikku võimalust omandada kõrgharidus või täiendada oma teadmisi töö kõrvalt. Õppevormide ja -teemade valik on väga lai, tuleb vaid leida endale sobiv lahendus!

Kandideerimine tehnikaülikooli üliõpilaskohale 2019/20. õppeaastaks aastaringse sisseastumise kaudu algab juba 1. novembrist.

Allikas: TTÜ pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

  

Haridus- ja Noorteamet