Mailis Reps: soomlastelt on alati õppida


Avaldaja:Madli Leikop13. August 2018

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kohtub kolmapäevani kestva õppevisiidi käigus koos ministeeriumi juhtkonnaga Soome haridus- ja kultuuriministri Sanna Grahn-Laasoneniga ja külastab hariduskeskusi Espoos, Tamperes ja Hämeenlinnas.

Külaskäigu eesmärk on tutvuda Soome koolivõrguga ning saada ülevaade kutse- ja keskharidust ning täiendusõpet ühendavate hariduskeskuste kogemustest ja tulevikuplaanidest.

„Soomlastelt on alati midagi õppida. Siinsete omavalitsuste hariduskeskustes on ühtselt organiseeritud üldharidus ning kutse- ja täiendusõpe, mis tähendab, et noored ei pea valima kesk- või kutsehariduse vahel, vaid saavad pärast põhikooli lõppu ühes võrgustikus omandada nii tööoskused kui gümnaasiumihariduse,“ ütles minister Mailis Reps. „Üldhariduse ning kutse- ja täiendusõppe tihedam koostöö on plaanis ka Eestis, sest koolide ja karjäärinõustamise ühildamine aitab laiendada ja toetada õppijate valikuid ning tõsta õppekvaliteeti. Visiidil saame parema ülevaate sellest, millised on Soome kohalike omavalitsuste kogemused kutseõppe, täiskasvanuõppe ja huvihariduse ühisel korraldamisel ja kuidas sealset kogemust kõige paremal viisil Eestis rakendada võiks.“

Täna külastab minister Omnia hariduskeskust Espoos, kus õpib aastas kokku enam kui 50 000 õpilast. Hariduskeskuse omanikud on Espoo linn, Kirkkonummi vald ja Kauniaise linn ning seal pakutakse täiskasvanutele põhihariduse ja keskhariduse omandamise võimalust, kutseõppes tasemekoolitust, kutseõppeks ettevalmistavat koolitust, noorte töötubade tegevusi, erialaseid täienduskoolitusi ja huviharidust. Tamperes külastatakse Sammo Ühisgümnaasiumit, Sastalas SASKY ühendkoolitusasutust ning Hämeenlinnas Tavastia hariduskeskust ja Harjurinne kooli. Hämeenlinna külaskäiguga ühineb Soome haridus- ja kultuuriminister Sanni Grahn-Laasonen ja sinna on oodatud ka ajakirjandus.

Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi delegatsiooni kuuluvad lisaks ministrile kantsler Tea Varrak, ministeeriumi asekantslerid ning osakonnajuhatajad.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: