Täna avati Tallinna Euroopa Kooli uus hoone


Avaldaja:Madli Leikop04. September 2018

Täna avati Tallinna Euroopa Kooli uus hoone, kus on varasemast ligi 400 õppekohta enam. Uue hoone avamisega juhatati sisse ka kooli uus õppeaasta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps innustas avaaktusel koolipere püüdlema üha kõrgemate eesmärkide poole. „Tallinna Euroopa Kool on isemoodi eriline – see on ainus rahvusvahelist haridust pakkuv kool Eestis, mille lõpetanu  saab astuda Euroopa Liidu ülikoolidesse kohalikega võrdsetel alustel. Tänasega astub rahvusvaheline haridus Eestis taas suure sammu edasi,“ ütles minister Reps avamisel.

„Uus koolihoone on viimane tähis Tallinna Euroopa Kooli käivitamisprotsessis, järgnevalt saame seada endale uusi sihte ja eesmärke,“ ütles kooli direktor Auli Udde. „Kool suureneb alanud õppeaastaga nii sisult kui vormilt - väga oluliseks pean prantsuskeelse sektsiooni avamist. Õpilaste arvu mitmekordistamine toob meile kindlasti uusi väljakutseid, kuid meil on kooliperega hea meel, et saame nüüd varasemast enam keskenduda õppekvaliteedi arendamisele,“ lisas Udde.

Tallinna Euroopa Kooli uude hoonesse mahub kokku 600 õpilast, uue hoone avamisega suureneb kooli õppekohtade arv ligi 400 võrra. Tegemist saab olema suurima õpilaste arvuga rahvusvahelist haridust pakkuva kooliga Eestis. Tallinna Euroopa Kool asub Kassisaba ja Kalamaja piiril Kelmikülas, aadressil Tehnika 18, endises Tallinna Transpordikooli hoones.

Tallinna Euroopa Kool

Tallinna Euroopa Kool loodi 2013. aastal sihtasutus Innove allüksusena eesmärgiga pakkuda Eestis elavate Euroopa Liidu institutsioonide töötajate ja rahvusvahelise kogukonna peredele  rahvusvahelist haridust. 
Koolis pakutakse inglis- ja prantsusekeelset õpet lasteaiast gümnaasiumi lõpuni. 
Kool kuulub Euroopa Koolide süsteemi ja rakendab ainsa rahvusvahelise koolina Eestis ühtset Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni alusel välja töötatud EB-õppekava (European Baccalaureate). 
Tallinna Euroopa Kooli küpsustunnistuse omanikel on õigus astuda mistahes Euroopa Liidu liikmesriigi ülikooli samadel tingimustel kohalikega. 

Rahvusvaheline haridus Eestis

Eestis on välja kujunenud toimiv ja kvaliteetne rahvusvaheliselt tunnustatud haridust pakkuv koolide võrk. Käesoleval õppeaastal saab rahvusvaheliselt tunnustatud haridust omandada seitsmes Tallinna ja Tartu üldhariduskoolis ning kuues lasteaias. Enamik õppest toimub erakoolides. 

Eestis võib lisaks Eesti riiklikule õppekavale viia õppetööd läbi ka rahvusvahelise bakalaureuseõppe organisatsiooni (International Baccalaureate Organization) poolt välja töötatud IB õppe (International Baccalaureate) ja Euroopa Koolide konventsiooni alusel välja töötatud EB õppekava (European Baccalaureate) alusel. 

Lisaks eelpool nimetatule saab riikidevaheliste lepingute alusel õppida saksa keeles Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, mille lõpetamisel väljastatakse Saksamaa küpsustunnistus ning Soome õppekava järgivas erakoolis Tallinna Soome Kool. 

Täiendavat lisainfot rahvusvahelise hariduse kohta Eestis leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: