Bostonis nähtu julgustas LEGOsid õppetöös rohkem kasutama


Avaldaja:Madli Leikop24. September 2018

Tänavu jaanuaris otsisid firma Insplay ja MTÜ Robomiku koostöös LEGO Educationiga Eestist õpetajaid, kes kasutavad õppetöös LEGO klotse ja innustavad nende abil noorte uudishimu ning loovust. Oma kogemusi jagavad Triinu Grossmann ja Jaana Kõvatu.

Konkursist LEGO Education Teacher Award oodati osa võtma ennekõike loodus- ja reaalainete õpetajaid/ringijuhendajaid. Auhinnaks oli reis USAsse Bostonisse, kus toimus LEGO Education Symposium and Tufts STEAM Education Conference (STEAM inglise keeles: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Kui Võrumaa viie kooli robootikaõpetaja ning hetkel ka Võru laste robootikaringi juhendaja Triinu Grossmann seda teadet nägi, ei olnud ta vaatamata suurele kogemusele robootikas ning LEGOde kasutuses üldse kindel, et oma töö konkursile esitab. „Ikka tundub, et teised on tublimad,“ sõnas ta. Aga kolleegide toetav tagasiside andis julgust ning konkursitöö, kus põhimõtteliselt tuli kirjeldada, missuguseid õppematerjale/vahendeid oled loonud ja kuidas LEGOsid õppetöös kasutanud, sai esitatud. 

LEGOd igas õppeaines

„LEGO klotse saab kasutada igas õppeaines, kõik oleneb õpetaja loomingulisusest, kuidas ta julgeb ning oskab neid oma ainetundi lõimida. Minul on hetkel vastupidi: lõimin erinevad ained robootikatundi – matemaatika, kirjandus, kunst, loodusained. Teen aineõpetajatega koostööd,“ kirjeldas Triinu Grossmann. Ta sõnas, et kõik algab õpetaja enda huvist robotite ning LEGO klotsidega ehitamise vastu. "Minu jaoks on see põnev ja loov. Eesti keele õpetaja saab olla ka eesti keele õpetaja ainult siis, kui talle endale see amet meeldib,“ tõi ta võrdluse. 

Ja siis ühel hetkel sai Triinu telefonikõne ja teate, et tema konkursitöö on Eestis võitnud ning tuleb Bostonisse sõita. „Tunnustus on muidugi tore, aga esimene mõte oli, et kuidas ma üksinda Bostonisse saan. Pikk reis tundus mulle nii hirmutav. Küsisin oma healt partnerilt MTÜ Nuti-Võlurist ning Parksepa Keskkooli haridustehnoloogilt Jaana Kõvatult, kas ta on nõus kaasa tulema. Leidsime võimaluse, kuidas tema reis rahastada. Nii läkski, Jaana tuli kaasa minu turvaisikuna,“ sõnas Triinu Grossmann muigamisi. 

Jaana kinnitas, et loomulikult oli ta nõus minema. „Muidugi mõtlesin, et reis on suhteliselt kallis, aga siis tuleb lihtsalt rohkem tööd teha!“

Ka Jaanal on õpetajana hea kogemus LEGO kasutamisest õppetöös. „Lapsel on LEGO klotside abil lihtsam ennast väljendada. Kui ta ehitab midagi valmis, siis koos valmis asjaga on tal kergem kirjeldada, jutustada, esitlust teha jne.“ 

IMG_0262.jpg

LEGO Educationi ja Tuftsi Ülikooli STEAM LEGO Education Symposium and Tufts STEAM Education Conference toimus Bostonis 5.-7. juunini. „Räägime ju lastele ka, et õppida saab igal pool, igal sammul. Panime tähele, kuidas me ise reisi igal päeval õppisime. Kuidas lennujaamas käituda, kuidas metroos. Reisil õppimine oli väga oluline,“ kinnitasid Triinu ja Jaana. 

LEGOd pannakse kokku kunsti ja kirjandusega

Tegevused jagunesid LEGO sümpoosioni ja STEM-konverentsi vahel nii, et huvilised said kõigest osa. Kõik konkursi võitnud 27 õpetajat üle maailma (https://education.lego.com/en-us/events/2018-teacher-award-us ) tegid teisel päeval ettekande oma tööst ja demonstreerisid oma projekte. „Natuke olin ikka närvis ka, aga kõik läks kenasti. Iga päev olid ettekanded ja töötoad. Mina võtsin rohkem vanema kooliastme töötubasid ja Jaana alushariduse ning esimese kooliastmega seotud töötubasid,“ selgitas Triinu. „Jäi silma, kuidas LEGO klotse kasutati koos erinevate vahenditega, näiteks kunstitarvetega. Seda olen Eestis vähem näinud. Kõige huvitavam töötuba oli Novel Engineering (http://www.novelengineering.org/), kus ühendati kirjandus ja inseneeria.“

See tähendab, et võetakse kirjandusteosest (laulust, näidendist, muinasjutust jne) mõne tegelasega seotud probleem või keeruline olukord ja otsitakse sellele uudset, innovaatilist, tehnoloogiale-inseneeriale toetuvat lahendust. Näiteks kuidas saaks karupoeg Puhh puu otsast mee kätte või kuidas parandada Karlssoni propellerit. „Olen nüüd ise ka õpilastega katsetanud. Kuulasime „Rongisõidu“ laulu, õpilased mõtlesid, mis probleemid Piilupardil olid, miks rong kraavi läks, ja hakkasid otsima lahendusi,“ sõnas Triinu Grossmann. 

Ka Jaana Kõvatule jäi töötubadest enim silma see, kuidas õppimiseks, ülesande lahendamiseks ühendatakse mitu vahendit omavahel kokku ja seda mitte üksnes LEGOde puhul. „Esimeses töötoas tuli LEGOde abil meenutada lapsepõlve, kuidas ja mis situatsioonis õppisin. See tuletas meelde, kuidas õppida mängu abil. Mulle väga meeldis Six Bricks metoodika – see on kuus suurt Dupla LEGO klotsi, mille kasutusvõimalused on lõputud. Neid tundi tuues saab arendada õpilaste lugemis- ja matemaatikaoskust, ka kehalisi võimeid. Eestis ei ole Six Bricks väga levinud, mõtlengi, kuidas neid õpetajatele tutvustada,“ sõnas Jaana. 

Populaarne makerspace

Veel tõid Triinu ja Jaana välja, et väga populaarsed on praegu makerspace´id ehk ruum (koht, paik) koolis, raamatukogus või mujal avalikus hoones, kus on üles seatud hulk tehnoloogilisi vahendeid ja kus saab harjutada nii kätt, silma kui mõistust. „3D-printer  üksi ei tee makerspace´i. Juurde on vaja sisu ja inimesi. Töötubades arutleti palju, milline võiks makerspace olla, mis probleemid võivad tekkida,“ sõnasid nad. 

IMG_0177.jpg

Bostonis nähtu ning kuuldu põhjal leidsid Triinu ja Jaana, et meie õpetajad võiksid omi töid-tegemisi julgemalt maailmale näidata ja tutvustada. Meil on, mida jagada, ka LEGOde kasutamise kogemust. Samuti julgustavad õpetajaid LEGO Teacher Award konkursil osalema. 

Fotod: http://tuftsstemedconference.org/summer2018/photos/

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet