Valmivad eesti keele e-kogud


Avaldaja:Madli Leikop17. Oktoober 2018

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul ja koostöös Innovega algatas Eesti Keele Instituut II ja III kooliastme eesti keele kui emakeele pädevusi hindavate elektrooniliste ülesannete kogude (e-kogude) koostamise.

E-kogud on mõeldud õppimise ja õpetamise toetamiseks ja valmivad 2018. aasta lõpuks ning lähevad üles Eksamite Infosüsteemi (EIS).

Ainespetsialistid ja emakeeleõpetajad tegid  ajavahemikus veebruarist juunini 2018 kokku kaheksa e-kogu, millel igaühel oma teema ja alateemad. Üks kogu sisaldab kuni 40 ülesannet ning iga kogu juures töötas neli inimest. Eesti keele e-kogudes on praeguse seisuga u 240 ülesannet, mille teemad on II kooliastmes lauseõpetus, sõnade kokku- ja lahkukirjutamine, häälikuõigekiri ning lugemine ja kuulamine; III kooliastmes lauseõpetus I, lauseõpetus II, sõnavaraõpetus ning lugemine ja kuulamine.

8. oktoobrist  2. novembrini katsetavad erinevate koolide eesti keele õpetajad  6. ja 9. klassidega e-kogude ülesannete lahendamist. Igale õpilasele suunatakse u 7 ülesannet. Ülesannete lahendamise ja tagasiside andmise võimaluse  said ka Pärnu Vanalinna Põhikooli II ja III kooliastme lõpuklassid. Testiga ei mõõdeta mitte õpilaste teadmisi, vaid e-ülesannete sobivust õppetööks. 

testimine2.jpg

Kui kõik sujub plaanipäraselt, avalikustatakse e-kogud järgmisel aastal.

Mare Hallop, Pärnu Vanalinna Põhikool, eesti keele õpetaja

Foto: 6. b klassi õpilased ülesandeid lahendamas. Pildistas Marje Vaan.

Haridus- ja Noorteamet