Koostöö on õpilaste uurimistööde tegemisel oluline


Avaldaja:Madli Leikop25. Oktoober 2018

Eesti Teadusagentuur kutsub 26. oktoobril koolide uurimistööde koordinaatorid kogu Eestist kokku, et luua koostöövõrgustik, mis toetab uurimistööde läbiviimist koolides.

Koostöövõrgustiku avaseminaril räägitakse kooli uurimistööde juhendamise süsteemist Eestis, jagatakse häid praktikaid nii suurematest kui väiksematest koolidest, tutvustatakse trende loodusteaduslikes ja humanitaarvaldkonna uurimistöödes ja arutletakse eetiliste põhimõtete üle uurimistööde tegemisel. Lisaks uuritakse võimalusi, kuidas ülikoolid saaksid veelgi enam koole õpilaste uurimistööde planeerimisel ja juhendamisel toetada.

„Uurimistöö toetamiseks loodav võrgustik on abiks nii uurimisteemade kui ka vajalike juhendajate leidmiseks ning üksteiselt õppimiseks. Eesti Teadusagentuur toetab võrgustiku tegevusi ja loodab seeläbi koolis tehtavate uurimistööde arvu ja kvaliteedi kasvu,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Pikaaegse kogemusega uurimistööde koordinaator Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis Lauri Mällo sõnul on eesmärgiks heade praktikate laiem kajastamine nii uurimistööde kui ka loovtööde osas ja ideede vahetus uurimistööde koordinaatorite vahel. Uurimistöödel võiks tekkida jätkuteemad, koolid võiksid vahetada omavahel uurimistöid ning selle toetuseks oleks hea luua uurimistööde andmebaas.

Uurimistööde koordinaatorite avaseminari päevakava.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: