Leidke õpilastele sobiv eTwinningu multiprojekt ja alustage!


Avaldaja:Madli Leikop02. November 2018

eTwinningu multiprojekt on sisult ja vormilt lihtne projekt, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Õpetajal tuleb end eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti algatajaga. Praegu on valida 12 multiprojekti seast.

Tegevustest, tähtaegadest ja eesmärkidest rääkisid eTwinningu mentorid täpsemalt 1. novembril toimunud veebiseminaril „eTwinningu multiprojektid 2018“. eTwinning toetab koolide veebipõhist koostööd, sh rahvusvahelist koostööd. Liitumine eTwinninguga annab õpetajatele võimaluse proovida projektitööd, otsida huvitavaid projekte ja kontakteeruda nende loojatega, osaleda oma õpilastega projektides ning olla ise projektide algataja. 

Multiprojekte on eTwinningus proovitud varemgi ja edukalt, need on olnud väga populaarsed. Eesmärk on tutvustada eTwinningut, õppida tegema projektitööd ning ennekõike teha midagi lihtsat ja põnevat koos oma õpilastega.

Selle õppeaasta multiprojektide lühikirjeldused ja vajaliku info leiab allpool. Kui tundub, et mõni teema kõnetab, siis registreeruge eTwinningu kasutajaks (kui te seda veel pole) ja võtke ühendust projekti algataja(te)ga. 

1. Logo lugu

Projekti algatajad: Leila Lehtmets ja Marika Viks

Lapsed uurivad kooli/lasteaia/rühma logo ja/või maskoti tähendust. Logo/maskoti pilt riputatakse üles Twinspace´i (Padletisse) ja lisatakse juurde logo lugu. Virtuaalsel näitusel valitakse välja kõige kaunim logo ja kõige atraktiivsem maskott. Lapsi julgustatakse jutustama oma nägemust logo sisust. Logodega saab siduda lisaülesandeid (memoriinid, puslede tegemine, oma logo väljamõtlemine jms). Projekt on rahvusvaheline. 

Osalema oodatakse lapsi ja noori vanuses 3 kuni 19 eluaastat. Projekti kestvus: november 2018 kuni jaanuari lõpp 2019. Õppeained: kunst, disain, keel ja kirjandus, IKT.

Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75571/home 

2. Meie äge kool 

Projekti algatajad: Maria Malozjomov ja Kairi Mustjatse

Õpilased tutvuvad GIFide ja meemidega. Vaadatakse erinevaid näiteid ning arutletakse, miks neid vaja on. Õpilaste ülesandeks on luua oma kooli tutvustav GIF või meem. GIFid ja meemid laetakse ühisesse veebigaleriisse. Projekt võetakse kokku parimate GIFide ning meemide valimisega. Hääletamiseks kasutatakse  Google Formi või muud sobivat keskkonda.

Osalema on oodatud kolmandate klasside õpilased, aga ka nooremad. Projekt kestab kaks kuud (täpsem aeg sõltub projektipartneritest). Õppeained: eesti keel, ajalugu, kunstiõpetus lõimituna IKT-ga.

Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75875/home

3. Imelised hetked

Projekti algatajad: Tiiu Leibur ja Tiiu Vendel

Projekt keskendub jõuluajale. Õpilaste ülesanne on jäädvustada eredamaid hetki jõuluajast panoraamfotodena/360° fotodena ja lisada lühikirjeldus sündmusest/kohast/hetkest. Projekt õpetab väärtustama traditsioone, tähtsate hetkede salvestamist ja jagamist. Paraneb sotsiaalmeedia kasutamise oskus (kuidas selliseid fotosid üles laadida). Parimate fotode ja lugude väljavalimine osalejate poolt.

Osalema oodatakse õpilasi vanuses 14 kuni 19 eluaastat. Projekt on plaanitud novembrisse ja detsembrisse 2018. Lõimitud on paljud õppeained: eesti keel, ajalugu, internetiturvalisus, fotograafia jne. Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/76549/home

4. 101 nutisammu meie koolielus

Projekti algatajad: Aimi Jõesalu, Florika Kolbakova ja Marika Anissimov

Iga multiprojektis osaleja postitab oma nutisammu kohta vähemalt foto (või video, animatsiooni või lingi ja lisab, kus,kuidas või mida tehti, kasutati). Pühendame 101 nutisammu Eestile! Eesmärgiks on eesmärgistatud digilahenduste kasutamine küll õppetöös, küll koolielu argipäevas. Lisaks üksteiselt õppimine!

Õpilaste vanus: gümnaasiumiaste (ja vanemad). Õppeaine: kõik õppeained, valikained ja -kursused jne.  Ajakava: projekt algab 15. novembril ja lõpeb, kui 101 nutisammu on täis või kuni õppeaasta lõpuni.

Link projektile:


5. Väärtustame vana ja väärtuslikku

Projekti algatajad: Ere Tumm ja Triin Jürgenstein 

Eesmärk on välja selgitada nii projektis osaleva õpilase kui tema vanavanema kõige vanem isiklik ese. Esemetest tehakse foto, lisatakse juurde lühike kirjeldus ning nende abil kujundatakse Canva keskkonnas plakat. Plakatid laetakse TwinSpace´i keskkonda kaustadesse. Projekti lõpp-produktiks on  kultuuripärandi aasta lõpetuseks koolides valmiv näitus plakatitest väärtustamaks meie endi isiklikke väärtuslikke esemeid. Projekti päevikusse postitatakse foto koolis toimunud näitusest.

Õpilaste vanus: 10 kuni 16 ehk 3.-9. klass. Õppeaine: emakeel, ajalugu, kunst, inglise keel lõimituna IKT-ga.
Ajakava: 2. november kuni 21. detsember 2018.

Link projektile: https://live.etwinning.net/projects/project/179878

6. Loodus koolimajas

Projekti algataja: Terje Mägi

Projekti eesmärk on pildistada klassi- või kooliruumis olevaid (poti)taimi, õppides läbi selle tegevuse tundma erinevaid taimi. Pildile tuleb lisada taime nimetus (soovi korral ka väike kirjeldus kasvutingimustest) ja fotograafi nimi, klass ning kool. Fotodest valmib ühine fotonäitus Padleti tahvlile. Projekti tegevus toimub Twinspace´is, kuhu iga osalev projektipartner lisab ka oma kooli ja klassi lühitutvustuse, samuti foto oma koolimajast, klassiruumist. Samuti lisan Padlet tahvli Twinspace´i.  Projekti lõppedes teab ja tunneb laps koolimajas kasvavaid taimi, samuti partnerkoolides kasvavaid taimi. 

Õpilaste vanus: 7- 14. Õppeaine: lõimitud loodusõpetuse, eesti keele, IT tunniga. Ajakava: november, detsember 2018.

Link projektile: http://lingid.ee/looduskoolis 

7. Too õun näitusele!

Projekti algatajad: Marika Viks ja Ene Kruzman

Projekti eesmärk on tunda rõõmu õunast ning väärtustada seda kasulikku puuvilja läbi kunsti. Arendada laste loovust, kasutades erinevaid meediume (akrüül, süsi, guašš, värvilised pliiatsid, akvarell, vildikad, foto, arvutigraafika jne). Leiame ühise projektitöö käigus sõpru ning jagame oma õppimise protsessi. Õpetajad saavad arendada oma eTwinningu oskusi ning panustada koostöösse. Laste töödest valmib ühine veebinäitus. Projekt on rahvusvaheline.

Õpilaste vanus: 4-16. Õppeaine: kunst, IKT, töö- ja tehnoloogiaõpetus. Ajakava: 12.-26. november 2018.

Link projektile: https://live.http://etwinning.net/projects/project/180939

8. Õpin loodusliku materjali abil

Projekti algataja: Ene Kruzman

Projekti eesmärk jagada ideed kuidas võib kasutada loodusliku materjali mängus ja õppetöös. Õpetajad ja lapsed korjavad looduslikku materjali (tammetõrud, kastanimunad, kivid, käbid jne) ning kasutavad seda materjali mängu- või õppevahendina. Õpetajad ja lapsed jagavad pilte ning ideid, kuidas nad kasutavad looduslikku materjali. Projekt arendab lastes armastust looduse vastu, õpetab loodust tundma. 

Õpilaste vanus: 3 kuni 7 aastat. Sobib kasutada eelkooli õppeainetes. Ajakava: projekt toimub novembris 2018.

Link projektile: https://live.etwinning.net/projects/project/180304

9. Ilmavaatluse nurk minu rühmas

Projekti algataja: Ene Kruzman

Lapsed teevad ilmavaatlusi (õhutemperatuur, tuul, sademed, pilved). Lapsed panevad ilmavaatluste kalendrisse õiged tingmärgid. Lapsed pildistavad oma kalendrit ja jagavad teistega, võrdlevad kalendreid ja teevad järeldusi. Projekti käigus lapsed õpivad tegema ilmavaatlusi. 

Õpilaste vanus: 4 kuni 7 aastat. Õppeaine: loodus.
Ajakava: projekt toimub novembris 2018.

Link projektile: https://live.etwinning.net/projects/project/180305

10. Värvid looduses

Projekti algatajad: Signe Reidla ja Ave Kartau

Lapsed teevad  kahe kuu (november ja detsember) jooksul loodusest pilte ja jagavad neid eTwinningu portaalis teistega. Piltidele lisatakse juurde kirjeldused või mõeldakse piltide kohta välja jutukesed. Projekti eesmärk on õppida tundma loodust, arendada laste loovust ja koostööoskust. Laste  töödest valmib ühine e-raamat koos kirjeldavate tekstidega.

Õpilaste vanus: II kooliaste. Õppeained: loodus, IKT, emakeel. Ajakava: november-detsember 2018.

Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75513/home

11. Killuke tervikust

Projekti algatajad: Eve Saare ja Heily Epro-Volmer 

Lapsed otsivad erilisi märke oma koolis, kooli ümbruses (esemeid kooliruumides või õues, õppevahendite hulgast, mängudest või raamatutest-õpikutest, koolitundidest, interaktiivsetest õppematerjalidest, õppetöövahenditest jne). Õpilased fotografeerivad seda ja esitavad projektipartneritele ühe killu sellest fotost. Teised osalejad mõistatavad, mis see võiks olla. Fotodest tehakse pusled ja projekti lõpptulemusena valmib kooliga seotud fotodest pusleraamat. 

Õpilaste vanus: 9 - 14. Õppeaine: loodus, emakeel, kunst, IKT. Ajakava: november-detsember 2018.

Link projektile: https://live.etwinning.net/projects/project/180707

12. 5 Eesti asja, ilma milleta ma ei suuda elada

Projekti algatajad: Margit Laidvee, Siret Soe

Õpilased pildistavad või joonistavad viis Eesti asja, ilma milleta nad ei kujuta oma elu ette. Oma tulemus vormistatakse kollaažina või plakatina, millele lisatakse lühike kirjeldus/põhjendus.Lõpptulemustest pannakse kokku e-raamat. (Algatajad näeksid projekti ka rahvusvahelisena,mille tulemuseks oleks erinevate riikide e-raamatud, mis teeks lõpptulemuse veelgi huvitavamaks. Sellisel juhul on pealkirjas „Eesti“ asemel „oma riigi“). Eesmärk on oma riigi eripära väärtustamine.

Õpilaste vanus: 10-18. Õppeaine: seob kõiki õppeaineid. Ajakava: jaanuar-veebruar 2019.

Link projektile: https://twinspace.etwinning.net/75839/home

Foto: Koolielu arhiiv