DigiKiirendi aitab luua ühtset arusaama digivahendite kasutamisest õppetöös


Avaldaja:Madli Leikop28. November 2018

Risti Kool Harjumaalt on üks neist, kes kogu kooliperega osalevad HITSA koolitus- ja nõustamisprogrammis DigiKiirendi. Kogemusi ja muljeid jagavad õppealajuhatajad Liina Kallas ja Kaili Raudla ning õpetaja Krista Kohtla.

HITSA alustas augusti lõpus uut programmi DigiKiirendi. See on üldhariduskoolide õpetajatele ja juhtidele suunatud koolitus- ja nõustamisprogramm, mis toetab tehnoloogia kasutamist õppetöös. Kuuekuulises pilootprogrammis osaleb kuus kooli: Alu Kool, Risti Põhikool Harjumaalt, Risti Põhikool Läänemaalt, Vasalemma Põhikool, Kullamaa Kool ja Hagudi Põhikool. Koolitused lähtusid konkreetse kooli vajadustest, suunavad koolimeeskonda kasutama digivahendeid igapäevases õppetöös ja toetavad koolijuhti uuenduste läbiviimisel. Suurem osa programmist on läbitud, on ka muljeid ja kogemusi, mida jagada. 

Risti Kooli õppealajuhataja Liina Kallas: 

Kõik algas sellest, et otsisime võimalusi kooli digitaristu uuendamiseks. Haridus- ja Teadusministeerium koos Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega kuulutas välja toetusmeetme põhikoolidele tahvel-, süle- ja lauaarvutite soetamiseks. Digipeegli keskkonnas hindasime oma kooli digiküpsust digi-innovatsiooni mõõdikute abil, seda nägi teotusmeede ette. Ja samade andmete alusel kutsuti Risti Kool DigiKiirendi pilootkoolide hulka. Selle üle on meil väga hea meel!

Suurem osa kooliperest oli DigiKiirendis osalemise üle väga rõõmus ja positiivne. Kõhklejaid-kahtlejaid oli vähe. Ikka on ju neid, kellel on hirm ja eelarvamused tundides digivahendite kasutamise suhtes. 
Sellest õppeaastast on koolil arvutiklassis klassikomplekti jagu (11) uusi lauaarvuteid. IT- spetsialist on uuendamas kooli arvutisüsteeme ja kogu tehnilist baasi, et internetiühendus oleks kogu koolimajas väga hea ja kiire. Puudust tunneme veel tahvelarvutitest. Väga suur eelis on see, et sellest õppeaastast töötavad koolis haridustehnoloog ja IT-spetsialist.

DigiKiirendis osalemine annab koolimeeskondadele suurepärase võimaluse tutvuda  paljude digivahendite kasutamisvõimalustega koolitöös. Saame kinnitust, et tehnoloogiat saab ka targalt kasutada.

Lasteaia õppealajuhatja Kaili Raudla: 

Digivahendeid olen oma töös kasutanud ligi 15 aastat. Tööst lähtuvalt olen enamasti kasutanud Microsoft Office´i erinevaid programme. Internetti kasutan vajaliku info, pildimaterjali, muusikapalade jms otsimiseks. 
Olen kasutanud teiste õpetajate poolt loodud ja jagatud õppematerjale, aga ise ei ole õppematerjale loonud.
DigiKiirendi koolitustel olid paljud teemad tuttavad. Samas sain häid näpunäiteid tööks arvutiga. Näiteks, kuidas saab päringuid sõnastada tulemuslikumalt, kasutades täpsemat otsingut, jutumärke või miinusmärki sõna ees. Sain uusi ideid, kuidas põnevamalt üles ehitada õppetundi, õppetegevust või koosolekut – erinevad programmid arvutis häälestusülesannete loomiseks, mitmekesised sisuloomevahendid.
 
Positiivne on seegi, et mitmed tuttavad asjad sai üle korratud ja meelde tuletatud. Näiteks saan oma igapäevases töös kiirendada info liikumist, kasutades töökaaslastega info vahetamisel ühisdokumente. Või kuidas innustada õpilasi ise looma ja teistega jagama oma ideid ja teadmisi. Koos saab veebipõhiselt ristsõnu luua, ajatelge kasutada, koomiksi või ideekaardi teha. 
 
Kõige enam julgustaksin DigiKiirendist osa võtma neid, kellel ei ole või on vähene kokkupuude arvutite ja digimaailmaga. Kogenud koolitajad julgustavad arvutit kasutama, abistavad seal, kus vaja ja endalegi üllatuseks võid avastada täiesti imepärase maailma, millega saad nii enda kui ka õpilaste koolipäeva veelgi huvitavamalt üles ehitada. 

Risti Kooli inglise keele, vene keele, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Krista Kohtla:

Minu kogemus digivahendite kasutamisel oli mitmekesine, kuid juhuslik. Kasutasin klassikalisi vahendeid esitlusteks: PowerPoint, Google jne. Kõige suurem digivahendite kasutamise kogemus on kooli kodulehe toimetamine WordPressi keskkonnas. Puudust tundsin just erinevatest õppekeskkondade kasutamisest testide ning õppemängude loomisel. Minu suur unistus on see, et meie kool ka tehniliselt jõuaks olukorda, kus saaks pidevalt kasutada kõiki erinevaid digitaalseid õppekeskkondi ja vahendeid.

DigiKiirendi koolitustelt olen kõige rohkem kasu saanud erinevate õpikeskkondade ja äppidega tutvumisest. Testid, viktoriinid ja veebipõhised mängud on aidanud õppetunde teha rutiinivabamaks ning muutnud teadmiste omandamise õpilastele lõbusamaks ning mitmekesisemaks. Olen julgustanud õpilasi ka iseseisvalt neid keskkondi kasutama ning õppevahendeid looma, näiteks LearningAppsi keskkonnas. Väga suur abi oli Google Drive’i võimaluste tutvustamisest, eriti kolleegidega ühistöös kasutamisel. 

Julgustaksin koole ja õpetajaid DigiKiirendis osalema just seetõttu, et maha võtta hirme ning eelarvamusi digivahendite kasutamise ees õppetöös ning lisaks võimaldab see koolis luua õpetajate hulgas ühise arusaama koolis kasutatavatest digivahenditest.

Foto: Koolielu arhiiv 

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet