Eesti noored võitsid ülebaltilise Minecrafti võistluse


Avaldaja:Madli Leikop20. Detsember 2018

Rahvusvahelise IT-hariduse nädala jooksul kutsuti kooliõpilasi kõigist Balti riikidest pöörama tähelepanu kohalikule kultuuripärandile ja ehitama selle elemente Minecrafti mängu virtuaalkeskkonda. Võistlus toimus 1.-8. detsembrini.

Võistlus toimus juba viiendat korda.

Minecrafti võistluse eesmärk on populariseerida programmeerimist ja arendada teisigi osalejatele olulisi 21. sajandi oskuseid. Laste poolt armastatud arvutimängu keskkond pakub selleks suurepärast võimalust, sest virtuaalsesse keskkonda ehitamine treenib osalejate ruumilist mõtlemist, ajaplaneerimise ja meeskonnatöö oskusi jpm. Võistluse teema seoti sel aastal Euroopa Kultuuripärandi aastaga, et noortel oleks võimalik ka paremini tuttavaks saada oma kodukoha ja -riigi ajaloo, rahvatraditsioonide ning tähtpäevadega. Võistlus toimus kõigis kolmes Balti riigis ning osalejad said tutvuda ka oma naaberriikides olulise kultuuripärandiga.

Võistlusel valis kohalik žürii, kuhu kuulusid esindajad Euroopa Kultuuripärandi aasta meeskonnast, Microsoft Eestist ja Vaata Maailma SA-st, välja parimad tööd kolmes vanusekategoorias. Hindamisel pöörati tähelepanu teemakohasusele, tehnilisele teostusele ja loomingulisusele. 

7-11aastaste seas osutus parimaks võistkonnaks Team54, kes ehitas detailse ja äratuntava Kuremäe kloostri. Järgmise vanusegrupi (12-14aastased) parim töö oli meeskonnalt Team55. Nende töö võimaldas jalutada mööda vanalinna tänavaid, külastada Taevaskoda ja uurida rehielamu sisemust. Vanima vanusegrupi (15-18aastased) võitis eelmisel aastal Baltikumi üldvõidu pälvinud meeskond Öökullid, kelle ehitatud Estonia teater pälvis selgi korral kõrgeima skoori ka Läti ja Leedu žüriidelt ning valiti Balti riikide parimaks tööks. Sel aastal püstitasid noored virtuaalkeskkonda muljetavaldavalt detailitäpse Estonia teatri. Ehitise muutis põnevaks Redstone programmeerimiskeele abil loodud valguslahendused, mida oli võimalik kontrollida suure saali valguspuldist. Samuti oli võimalik teatris vaadata lühikest etendust. Lisaks anti välja auhind parimale videole, mille pälvis meeskond Mooshroom stew, kes ehitas Muhu maalinna. 

“Loovus, koostööoskus, aja- ja tegevuste planeerimise oskus, probleemilahendusoskus, suhtlemisoskus... need on vaid esimesed pähe tulevad oskused, mis Minecrafti võistlusel osalejate tegevust kõrvalt jälgides täheldada võis. Kui lisada siia kultuuripädevus ja ka väga erinevate õppeainete teemad, näiteks keemilised elemendid ja nende kooslused, elektri juhtimine ja palju muudki, siis oli selle nädala jooksul võistlusel osalejatel õppimist või õpitu kasutamist väga palju,” kommenteeris võistlust Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Kristel Rillo, kelle lapsed ka ise võistlusest osa võtsid. “Programmeerimist nähakse tihti kui väga keerulist tegevust, kuid Minecrafti mängides kirjutavad lapsed oma tegevuse lihtsustamiseks koodi ilma, et seda programmeerimiseks oskavad lugeda. Loodan, et Vaata Maailma SA ja algatust eest vedavad ettevõtted pakuvad sellist elamust lastele ka edaspidi,” lisas Rillo.

unnamed.jpg

Microsoft Eesti juht Mart Mäe kommenteeris, et tal on hea meel näha suurt huvi Minecrafti vastu: “Olen väga tänulik algatust vedavatele inimestele selle olulise töö eest. Minecraft on üks nendest mängudest, mida vanemad tahaksid, et nende lapsed mängiksid. Kui olin ise väike, siis ehitasin Legodest autosid ja lennukeid, just selliseid nagu mina tahtsin. Minecraft aitab sisuliselt lastel samuti ehitada endale sobiv maailm, kuid seda virtuaalses keskkonnas. Usun, et see mäng arendab lapsi täna sama palju, kui mind arendas kunagi Legodega mängimine.“

Minecrafti ehitusvõistlus toimub üle maailma toredaks traditsiooniks saanud IT-hariduse nädala KoodiTund (Hour of Code) raames. Selle nädala jooksul viisid vabatahtlikud juhendajad ja õpetajad läbi KoodiTunde üle kogu Eesti. Kokku osales KoodiTundides üle 50 kooli ja asutuse. KoodiTunde viiakse läbi spetsiaalse tunnikava abil, mis toetub õppemängudele http://www.code.org veebilehelt. Ettevalmistatud tunnikava võimaldab ka varem õpetamisega mitte kokku puutunud vabatahtlikel juhendajatel hõlpsasti KoodiTunde läbi viia. Lastele põnevates õppemängudes kasutatakse visuaalset programmeerimist, kus koodiridu asendavad graafilised plokid. 

Suure programmeerimise huviga paistsid teiste hulgas silma Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Võru Kreutzwaldi Kool. Mõlemas koolis said KoodiTunnis osaleda üle 300 õpilase. 

Eestisse toovad Minecrafti võistluse ja KoodiTunni Vaata Maailma SA, Microsoft Eesti, Tagasi Kooli, ITL ja MTÜ Robootika. 

Vaata videot parimast Baltikumi ehitisest.

Allikas: Vaata Maailma SA pressiteade

Samal teemal: