Kuidas vanast paberist uued asjad tehakse?


Avaldaja:Madli Leikop21. Jaanuar 2019

Pärnu Rääma Põhikool ja Räpina Aianduskool korraldasid üheskoos eTwinningu projekti “Vanapaberi uuskasutus”. Projektis osalesid 7. ja 8. klassi õpilased Pärnu Rääma Põhikoolist ning keskkonnakaitse ja aedniku eriala õpilased Räpina Aianduskoolist.

Me kasutame palju paberit ning tihtipeale viskame selle lihtsalt prügikasti. Tegelikult on võimalik vanapaberist teha palju uut ning anda sellele paberile uus elu.

eTwinningu projekti "Vanapaberi uuskasutus" eesmärgiks oli noorte seas keskkonnateadlikkuse teadvustamine läbi teoreetiliste materjalide uurimise ja praktilise vanapaberi uuskasutuse. Projekt toimus toimus oktoobrist 2018 kuni detsembrini 2018. 

Projekti planeerimisel pandi paika tegevused ning jagati ära vastutusalad koolide vahel. Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpilased said rakendada oma teadmisi koostades Pärnu Rääma Põhikooli õpilastele lühikonspekte, töölehti, kuldvillaku, Kahooti ja Quizizze mänge ning veebinäitusele kutsuvaid postreid. Materjalid koostati loodushariduses kasutatavate veebirakenduste ja programmide tunni raames. 

Pärnu Rääma Põhikooli õpilased lugesid aianduskooli õpilaste koostatud konspekte, esitasid küsimusi nende kohta ning andsid tagasisidet. Lisaks mängiti loodud mänge. Needki said tagasisidet, mille üle olid väga tänulikud aianduskooli õpilased. Ainult nii said nad teada, kas loodud materjalid olid eakohased ja arusaadavad. Lisaks uurisid Pärnu Rääma Põhikooli õpilased, kuidas ise vanapaberist uut paberit teha. 

Pärast teoreetiliste materjalidega tegelemist asuti praktiliste tegevuste juurde. Nii Räpina Aianduskooli kui ka Pärnu Rääma Põhikooli õpilased kogusid kokku suure hulga ajalehti ning asusid tegema uusi tooteid. 

vanapaber1.jpg
 
Aianduskooli aedniku eriala õpilased valmistasid katmikala lillekasvatuse tunni raames erinevaid taimede kasvatamiseks sobilikke tooteid. Voltimise tund möödus lõbusalt ja asjalikult. Õpetusi otsiti Youtube'ist, mille järgi püüti valmistada mitmesuguseid anumaid, mille sisse saaks taimi istutada. Praktilise töö teise etapina võeti valmistatud tooted ka kohe kasutusse. Volditud “pottidesse” istutati ajatussibulaid ja toataimede pistikuid. Pärnu Rääma Põhikooli õpilased valmistasid samuti ajalehtedest tooteid - karpe, jõuluehteid, ümbrikke, nimesilte jms. 

Valmistatud toodetest tehti Padleti tahvlile veebinäitus. Nii jõudsid Räpina tooted Pärnusse ja Pärnu tooted Räpinasse. 

Projekti käigus kasvas õpilaste keskkonnateadlikkus, oskus koostada lastele eakohaseid veebipõhiseid õppematerjale ning praktiline oskus ise vanapaberist midagi toredat valmis teha. Õpilased said koostada ühise veebinäituse ja tutvuda kaaslaste töödega, mis füüsiliselt paiknesid sadade kilomeetrite kaugusel. Suurenesid kohusetunne ja enam mõeldi ajakasutusele, sest ülesandeid ei tehtud õpetajale vaid projektikaaslastele teises Eesti piirkonnas. 

Ühiselt tõdeti, et koostöös peitub võlu ning projektitöö jätkub juba uutel teemadel nii omavahel kui ka rahvusvaheliselt. 

Loo autorid on Katrin Uurman, Räpina Aianduskooli kutseõpetaja ja haridustehnoloog ning Mart Kimmel, Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja ja haridustehnoloog

Samal teemal: