2019. a riigieksamitele on registreerunud 10179 õpilast


Avaldaja:Madli Leikop11. Veebruar 2019

2019. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10179 eksaminandi, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 663 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1164 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid. Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 6970 ja eesti keele teise keelena plaanib teha 2427 õpilast. Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4014 ja laia kursuse eksami 4697 eksamisooritajat. Lisaks sooritab 23 õpilast Saksa üldise kõrgkooliküpsuse matemaatika eksami.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Võõrkeele eksamiks sai valida ka Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Eksamina läheb arvesse ka varem tehtud rahvusvaheline keeleeksam vähemalt B1-tasemel. 

Käesoleval aastal otsustas inglise keele eksami kasuks 6839 õpilast, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 170, vene keele võõrkeelena 252 ja prantsuse keele eksami sooritab 176 eksaminandi.

Selle aasta riigieksamid algavad 22. aprillil eesti keele eksamiga ning lõpevad 24. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali http://www.eesti.ee kaudu. 

Lisainfo riigieksamite kohta: http://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid 

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: