Järgmised 17 koolimeeskonda alustasid DigiKiirendi programmi


Avaldaja:Madli Leikop27. Veebruar 2019

26. veebruaril alustasid järjekordsed kuus koolimeeskonda HITSA DigiKiirendi programmis oma digioskuste lihvimist. Sõmeru Põhikoolis toimunud avaüritus tõi üheks inspireerivaks päevaks kokku kõik Lääne-Virumaa digikiirendajad.

Üldse osalevad sel kevadel programmis 17 koolimeeskonda neljast Eesti maakonnast.

Hariduse Infotehnoloogia SA programmis osalevad koolid, kes soovivad üheskoos, meeskonnana oma digioskusi parandada. Järgnevate kuude jooksul osalevad koolipered töötubades ja koolitustel ning neid nõustab haridustehnoloog. 2019. ja 2020. aasta jooksul saab DigiKiirendis hoogu juurde ühtekokku 60 kooli üle Eesti.

Lisaks Lääne-Virumaa koolide kogunemisele toimub sel nädalal veel kaks DigiKiirendi üritust - Pärnu Vanalinna Koolis kogunevad 28. veebruaril avalöögiks Pärnu- ja Viljandimaa koolimeeskonnad ning Jõgevamaa DigiKiirendi programmis osalevad koolipered kohtuvad 1. märtsil Palamuse Gümnaasiumis.

Programmi juhi Kairi Burnaševa sõnul on DigiKiirendi eripäraks see, et iga koolimeeskonna teekond läbi „kiirendi“ on veidi erinev ja pandud kokku just selle kooli vajadusi silmas pidades.

Koolitustel jagatakse infootsinguga seotud nippe, õpitakse koostama õppematerjale, kasutama koostööks veebivahendeid jne. Ning kõige selle juures ei unustata ka, kuidas seda kõike turvaliselt teha. Õpitut saavad õpetajad kohe ka koolitundides rakendada. Lisaks on programmis eraldi koolitused koolijuhtidele.

Kuuekuulises programmis osaleb ühtekokku 17 kooli Lääne-Virumaalt, Pärnu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt. Programmis osalemine toimub kutsete alusel. Sügisel alustavate koolide valik ja programmi kutsumine toimub märtsis-aprillis 2019.

Programmi viib aastatel 2019-2020 ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Foto: Unsplash, Monica Rams

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet