Tartu loodusmaja pakub 1500le põhikooli õpilasele tasuta energiateemalisi õpitubasid


Avaldaja:Madli Leikop28. Veebruar 2019

Tartu loodusmaja pakub sel kevadel 6.-9. klassi õpilastele võimalust osaleda põnevates energiateemalistes õppeprogrammides. Õpilastele on osalemine tasuta. Õpetajad ja teised huvilised saavad osalemissoovist teada anda eelregistreerimisvormi kaudu.

Eelregistreerimine on juba avatud!

Projekti koordinaatori Katrin Juhansoni sõnul on õppeprogrammide teemad aineteülesed, seotud igapäevaeluga ja väga praktilised. Eriti hästi sobivad need täiendama loodusainete tunde - bioloogia, keemia, füüsika. Õppeprogrammid toetavad põhikooli riiklikku õppekava. 

Tegevuste fookuses on Lõuna- ja Lääne-Eesti koolinoored ning õppeprogrammidega on võimalik tuua värskust ja vaheldust traditsioonilisse koolipäeva. Õppeprogrammid aitavad tõsta 6.-9. klassi õpilaste keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustavad võimalusi, kuidas oma igapäevaelus teha energiasäästlikumaid valikuid. Eriti oluline on välja tuua lihtsad ja arusaadavad seosed igapäevaste valikute ja keskkonnamõju vahel. Töötoas tegutsedes ja erinevaid lahendusi katsetades on õpilastel lihtsam neid seoseid näha.

Õppeprogrammid on loodud Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastatava projekti “Energy Advice! Piirideülesed energiasäästunipid” toel. Kaasrahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sisekliima-ja-energiatark-maka-768x435.png

Eestist viib projekti tegevusi ellu Tartu loodusmaja ning Lätist Kurzeme Demokeskus.
2019. aasta lõpus on kavas korraldada Eesti ja Läti õpilastele võistlus, kus saab enda teadmisi enrgiasäästust proovile panna. Võistluse finaal toimub AHHAA keskuses.

Õppeprogrammide detailsem kirjeldus avaneb eelregistreerimisvormil.

 Lisainfo projekti ja õppeprogrammidesse registreerimise kohta: http://www.tartuloodusmaja.ee
 Projekti Facebooki leht: https://www.facebook.com/energyadvicecontest/

Toidu-energia-768x435.png

Allikas: Tartu loodusmaja info

Samal teemal: