Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik annab inspiratsiooni õpetamiseks


Avaldaja:Madli Leikop11. Märts 2019

Valminud on ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik, kus on näiteid koolide ja ettevõtete koostöövormidest kõikidelt haridustasemetelt. Mõeldud on nii üldharidus-, kutse- kui kõrgkoolidele.

Koostöös sünnivad tulevikutegijad ehk ettevõtjate kaasamisega on nii õppimine kui õpetamine huvitav, eluline ja praktiline. Kindlasti tasub üldhariduskoolidel uurida ka kõrgkoolide ja kutsekoolide tegemisi ning vastupidi, sest kõiki ideid saab vastavalt vajadusele kohandada, täiendada, lõimida, enda ideedega siduda.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostatud kogumikku saab lugeda siit: https://issuu.com/liinapissarev/docs/ettev_tete_ja_koolide_koost___heade   

Allalaadimiseks on kogumik olemas ettevõtlusõppe programmi kodulehel: https://ettevõtlusõpe.ee/ettevotete-ja-koolide-koostoo-hea…/ 

Kogumikule on oodata järge, sest häid näiteid on palju ja kindlasti tekib juurde. 

Rakvere õpilased Sõbralt Sõbrale kauplust kujundamas. Foto Rakvere Põhikool.JPG

Rakvere Põhikooli ja kaupluse Sõbralt Sõbrale koostööprojekti raames lõimiti mitut õppeainet 

Ettevõtete ja koolide koostöö soodustamiseks toimuvad kaks korda aastas seminarid, mille kohta saab infot ettevõtlusõppe programmi koolituskalendrist (www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused)  ning ettevõtlusõppe programmi Facebookist (https://www.facebook.com/ettevotlusope/).  Esimene toimub juba kevadel ning annab koolidele ja ettevõtjatele võimaluse kontakte vahetada ning üheskoos koostööideid genereerida. 

Allikasja foto: programm Edu ja Tegu 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet