Sisekoolitajate koolitus "Digi ABC minu koolis"


Avaldaja:Madli Leikop11. Aprill 2019

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus pakub haridusasutustele sisekoolitusteks digiteemalisi koolitusmaterjale. Igal sisekoolitajal on võimalus valida just tema koolile sobivad moodulid.

Tehnoloogia on muutunud tänapäeva kooli lahutamatuks osaks. Koolidesse on jõudnud seadmed, digiõpikud ja õpikeskkonnad ning sellega seoses on nii õpilaste kui ka õpetajate digipädevuse arendamine väga tähtis. Mitte kõik ei tunne end tehnoloogia kasutamisel veel kindlalt ning vahel vajab õpetaja just esimeste sammude astumisel tuge haridustehnoloogilt või mõnelt teiselt kolleegilt.

HITSA tuleb koolidele appi ning pakub sisekoolitusteks digiteemalisi koolitusmaterjale. Materjalid on mõeldud just nende õpetajate koolitamiseks, kes peavad end algajateks ning otsivad juhiseid tehnoloogia kasutamiseks õpetajatöös. 

Igal sisekoolitajal on võimalus valida just tema koolile sobivad moodulid:

Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)
Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)
Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)
Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)

KOOLITUSED SISEKOOLITAJATELE

Kui teie koolis on  haridustehnoloog või digihuviline õpetaja, kes koolitab kolleege või plaanib seda teha, siis on ta oodatud sisekoolitajate koolitusele „Digi ABC minu koolis“. Koolitusel antakse ligipääs koolitusmaterjalidele ning räägitakse koolituste läbiviimise metoodikast. Koolituspäevad toimuvad 25. aprillil ja 12. juunil 2019. Koolitus on osalejatele tasuta ning tingimuseks on, et koolitatav viib oma koolis koolituspäevade vahelisel perioodil läbi sisekoolituse vähemalt kahe mooduli ulatuses (kokku 4 ak tundi).

Koolitusele palume registreeruda siin. Registeerumisel on vajalik koolijuhi kinnitus. Lisainfo.

HITSA koostab koolitusmaterjalid, teeb need Moodle’i õpikeskkonna kaudu sisekoolitajatele kättesaadavaks, korraldab sisekoolitajatele tasuta 2-päevase koolituse, vajadusel nõustab sisekoolitajaid.

Programmis osalev kool leiab sisekoolitaja, planeerib ja viib läbi sisekoolitused, katab sisekoolitusega kaasnevad võimalikud kulud, annab tagasisidet koolitusmoodulite ja koolitatud õpetajate kohta.

56526684_1086267638225603_8762096324540628992_n.png

Koolitusmaterjalide ja sisekoolitaja koolituse väljatöötajad on Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse kool), Harold Lepp (Gustav Adolfi Gümnaasium), Ingrid Maadvere (HITSA). 

Samal teemal: