Valminud on uus õpiobjekt


Avaldaja:Madli Leikop18. Aprill 2019

HITSA juhendmaterjali “Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutuses” täienduseks on valminud õpiobjekt, mis annab ülevaate andmekaitse üldmääruse nõuetest haridusasutustele.

Õpiobjekti sihtrühmaks on kõikides haridusasutustes isikuandmete töötlemisega kokku puutuvad töötajad.

Teemad:
1. Ülevaade andmekaitse üldmäärusest tulenevatest nõuetest haridusasutustele.
2. Ülevaade andmetöötluse inventuuri vajadusest ja teostamise viisidest.
3. Tutvumine andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise vajaduse ja sisuga.

Maht:
1 akadeemiline tund (45 min)

Ülesehitus:
1. Videoloeng
2. Tutvustavate materjalide kasutamine ja täitmine

Õpiobjekt "Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest haridusasutuses" 

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet