Haridus- ja Teadusministeerium ootab kandidaate koolijuhtide järelkasvuprogrammi kolmandasse lendu


Avaldaja:Madli Leikop29. Aprill 2019

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi koolijuhtide järelkasvuprogrammi kolmandasse lendu. Konkursile on oodatud kandideerima nii õpetajakogemusega kui ka muu juhtimiskogemusega inimesed, kel on soov paari aasta jooksul koolidirektori rolli astuda.

„Hea juhil on kandev roll nii õpilastele ja õpetajatele hea ja arendava koolikeskkonna loomisel kui oluliste muudatuste läbi viimisel,“ rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Koolid vajavad pädevaid ja motiveeritud direktoreid ning nende järelkasvu toetamine ja ettevalmistamine tähendab olulist panust meie haridusellu,“ lisas ta.

Järelkasvu programm on loodud spetsiaalselt selleks, et valmistada heade juhieeldustega inimesi ette koolidirektori ametiks. Konkursil valitakse programmi kolmandasse lendu kuni 15 inimest. Seni on programmi läbinud 21 inimest,  neist seitse töötavad praeguseks juba koolidirektoritena ning mitmed panustavad haridussüsteemi teistel juhtivatel ametikohtadel nii koolides kui omavalitsustes.

Järelkasvuprogrammi II lennu vilistlane Raasiku kooli direktor Reelika Turi kinnitas, et programm avas ukse uude võrratusse maailma. „Pean tunnistama, et ei osanud enne arvatagi, kui mitmekülgne on koolijuhi töö:  kriiside juhtimisest ja võimla joonte valimisest kuni printeri paranduseni,“ räägib ta. „Haridus vajab liidriteks inimesi, kes on laia silmaringiga kaasaegsed juhid, kes mõistavad noori ja nende maailma ning oskavad samas väärtustada põlvkondadepikkust kogemust. Tuleb olla valmis eest vedama, vastutama ning arenema.“

Programm algab 2019. aasta augusti lõpus ja kestab kuni 2020. aasta juunini. Kümne kuu jooksul omandavad osalejad koolidirektorile vajalikke teadmisi ja oskusi ning loovad võrgustiku nii Eesti kui ka välismaa mõttekaaslaste ja valdkonna ekspertidega. Õpitakse muuhulgas õppevisiitide, kootsingu, töövarjutamiste ja koolijuhtimisülesannete ellu viimise toel. Osalejatele töökohta ei garanteerita, ent nad saavad tugeva ettevalmistuse koolidirektoriks kandideerimiseks. 

Programmi viib ellu Haridus- ja Teadusministeerium koostöös sihtasutusega Innove ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 26. mail 2019.

Lähem info koolijuhtide järelkasvuprogrammi veebilehelt ja Facebookist, kust leiab esimese ja teise lennu osalejate järelkaja.

Kontaktisik: Eneken Juurmann (735 4060, eneken.juurmann@hm.ee).

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Unsplash, Thomas Kolonowski

Samal teemal: