Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis toimus hariduskonverents


Avaldaja:Madli Leikop01. Mai 2019

22. aprillil toimus Tallinna Mustamäe Huamnitaargümnaasiumis hariduskonverents “Loov õpetaja = loov õpilane“.

Konverentsi tuumidee - me ei fantaseeri, me jagame oma kogemust!

Konverentsi avasid Andres Viia (SA Kutsekoda, uuringu OSKA analüütik) ja lnge Raudsepp (SA Innove, loovainete peaspetsialist). 

OSKA esindaja.JPG

Vastavalt uutele õppestrateegiatele on üheks olulisimaks momendiks hariduse kvaliteedi tõstmisel muudetud lähenemine õppele, mis baseerub mitte ainult praktilisel ainetevahelisel põimumisel, vaid ka õpetaja ja õpilase rollide ümbermõtestamisel ning ümberjaotamisel. Õpetaja ei ole enam ainus infoallikas, õpilane ei ole enam passiivne osaline õppeprotsessis. On tarvis luua tingimusi, mis võimaldavad õpilasel võtta endale aktiivse õppija roll ning hakata mingil määral juhtima talle esitatud ülesande lahendamise protsessi. Õpetaja vaid suunab ning vajadusel abistab. Õppe korraldamine mitteformaalses keskkonnas, väljaspool klassiruumi, vaid soodustab seda. 

töötuba Õuesõppe.JPG

Konverentsil viisid läbi töötube pedagoogid Helina Maanso, Tatjana Kuznetsova Tallinna Loomaaiast, Katrin Kütt, Marleen Soosar Tallinna Tervisehoimuuseumist, Maria Usk NUKU muuseumist, Aive Peil Vabamust, Külli Kaus, Anastassia Langinen Niguliste Kunstimuuseumist, samuti meie oma kooli pedagoogid.

Õpetajad jagasid töötubades kogemusi ja tutvustasid õppetöös kasutatavaid õppevahendeid, aineõpet toetavaid meetodeid ja uudseid võtteid järgmiste teemade kohta: “Õuesõpe -  huvitav ja loominguline“, „Karjääriõpetus algkoolis“, ”Projektitöö – võimalus, mis lahendab palju küsimusi ning raskusi”, "Projektipõhine õpe keeruliste teemade käsitlemisel ajaloos", “Aga meie lähme jälle loomaaeda”, “Hurraa! Me lähme jälle muuseumi!”, “Loovtööd/ uurimistööd – probleem? Ei, see on võimalus!”, ”Kiusamisevaba kool“, „Loodusteadused koolis“.

tagasisidestamine.JPG

Konverentsil osalesid õpetajad Tallinna Kunstigümnaasiumist, Tallinna Ehte Gümnaasiumist, Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist, Tallinna Juudi Koolist, Tallinna Kesklinna Gümnaasiumist, Lasnamäe Põhikoolist, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist, Edu Valem Erakoolist ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumist.

Tekst ja fotod: Aleksandra Dubjagina, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Samal teemal: