Humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS


Avaldaja:Madli Leikop25. Juuli 2019

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes õpivad 9.–12. klassis. HUNTS 2019 toimub 27. septembril Teadlaste Öö festivali raames.

Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverents võimaldab muuhulgas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

HUNTSi toetab Eesti-uuringute Tippkeskus.

Vaata konverentsi kutset 2019

HUNTSi koduleht

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: