European Schoolnet Academy pakub õpetajatele IKT-oskusi arendavaid veebikursuseid


Avaldaja:Madli Leikop09. August 2019

MOOCid „Õpetaja võrguühenduses - õpetamine 21. sajandil“ (The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century) ja "Infokommunikatsiooni õpetamine päringupõhise õppemeetodi abil" (Teaching ICT with Inquiry).

MOOC „Õpetaja võrguühenduses - õpetamine 21. sajandil“ (The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century) 

Pärast edukat 2019. aasta kevadel toimunud MOOCi alustab see lühike praktiline koolitus uuesti, et anda uutele inimestele võimalus osaleda. Kursuse eesmärk on aidata osalejatel saada n-ö võrguühendusega õpetajaks, arendada pedagoogilist digitaalset kompetentsi, arendada koostööoskusi ja aktiivseid lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning luua sidemeid kaasõpilastest õpetajatega kogu Euroopast, et jagada ideid ja luua oma tulevane erialane õppevõrgustik.

Kursus algab 14. oktoobril, kestab neli nädalat ja on jagatud neljaks mooduliks. Nädalas toimub üks moodul, lisaaega on 10 päeva, et kõik tegevused jõuaks lõpule viidud. Uus moodul avatakse igal esmaspäeval ja kõik moodulid jäävad avatuks kursuse lõpuni.

Lisateabe saamiseks laadige alla kursuse ainekava.

Kursuse  eesmärgid

Tutvustada ja jagada innovaatilisi ja praktilisi ideid aktiivõppe valdkonnas, arendada praktilisi pädevusi IKT kasutamiseks klassiruumis.
Võtta ühendust teiste õpetajatega, luua isiklik õppevõrgustik.
Arendada oma digitaalset otsustusvõimet ja kasutada õpitut klassiruumis.

Kursusel osalejad tutvuvad aktiivõppe, IKT innovaatiliste kasutusalade ning koostööl põhineva õpetamise ja õppimisega.
Saavad nõuandeid ekspertidelt ja kaaslastelt ning praktilisi soovitusi, mida on lihtne kasutusse võtta.
Vaatavad inspireerivaid videoid ja tutvuvad rohkete tugimaterjalidega.
Loovad selline õpilasõpetajate kogukonna, kes saavad teid õpetajana teie tööalases arengus toetada. 
Mõtisklevad, arutlevad ja jagavad arvamusi 21. sajandi hariduse põhiteemadel.
Kasutavad suhtlemiseks ja MOOCis osalemiseks mitmesuguseid veebitööriistu ja sotsiaalmeediat.

Kursus on mõeldud ennekõike alustavatele õpetajatele nii alg- kui ka keskhariduses, et toetada pedagoogiliste digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamist.  Kursusel leidub kõigile midagi, olenemata teie IKT-kompetentsist. Kursus on lihtsas inglise keeles (arusaamine B1-tase (iseseisev) ja kirjutamine A2-tase (põhiline)), toetades õppimist ja suhtlemist kolleegidega kõikjalt Euroopas, kelle jaoks inglise keel ei ole emakeel. 

Iga mooduli lõpus toimub väike viktoriin. Osalejad, kes täidavad kõik neli viktoriini, saavad tunnistuse kogu kursuse läbimise kohta. Vaata lähemalt siit

MOOC "Infokommunikatsiooni õpetamine päringupõhise õppemetodi abil" (Teaching ICT with Inquiry)

Selle veebikursuse eesmärk on anda õpetajatele olulisi oskusi ja teadmisi STEM-ainete (loodus- ja reaalained, tehnoloogia, inseneeria, täppisteadused) ja IKT õpetamiseks päringupõhise õppemetodi abil. (Päringul põhinev õppimine on haridusstrateegia, milles õpilased järgivad professionaalsete teadlaste meetodeid ja tavasid, et omandada uusi teadmisi – toim.) MOOC-i lõpuks loovad osalejad oma uurimistööl põhinevad tegevused IKT- ja STEM-ainete õpetamiseks, mis sobivad nende klassiruumide ja vajadustega. Lisaks koondab MOOC erinevate Euroopa riikide IKT- ja STEM-ainete õpetajaid. Veebikursus algab 9. septembril. 

Kursuse eesmärgid

Alusteadmiste omandamine enamkasutatavate programmeerimiskeelte (Scratch, Python) ja andmetabelite (Excel) kasutamiseks ning nende programmeerimisoskuste rakendamiseks ainetundides.
Põhiõppepõhise teadushariduse (IBSE) stsenaariumide mõistmine.
Õpitakse kasutama autoritööriista Graasp, et luua klassiruumides päringupõhiseid õppetegevusi.
Pakutakse karjääriteavet õpilaste motiveerimiseks ning STEM- ja IKT-alaste töökohtade ning oskuste tutvustamiseks.

Kursus on avatud kõigile huvilistele, kuid peamine sihtrühm on IKT- ja STEM-ainete õpetajad (nii tegevõpetajad kui õpetajaks õppijad) Euroopas ja mujal. See MOOC on avatud ka teiste ainete õpetajatele, kes sooviksid rohkem teada saada IKT-vahenditest ja päringupõhisest loodusteaduslikust haridusest, samuti karjäärinõustajatele, kes otsivad karjäärimaterjale STEM-i ja IKT-ga seotud töökohtade jaoks.

Kursuse tunnistuse saamiseks peavad kursusel osalejad läbima kõik neli moodulit, sealhulgas viima lõpule vastastikuse eksperthinnangu 4. mooduli lõpus. 

Vaata lähemalt siit

Samal teemal: