Õpilaste teaduskiri ootab uusi uurimistöid igast kooliastmest


Avaldaja:Helena Elgindy13. September 2019

Uute uurimistööde esitamise tähtaeg on 27. septembril ning Akadeemiakesse on oodatud uurimused igast kooliastmest, oodatakse ka algklasside vahvaid uurimusi.

Läheneb uurimistööde saatmise tähtaeg õpilaste teadusajakirja Akadeemiake. Töid saab esitada kuni 27. septembrini. 

Akadeemiake on ainus kooliõpilaste uurimistöid ja esseesid avaldav eelretsenseeritav veebiajakiri Eestis, mis on järjepidevalt tegutsenud 2007. aastast. Uurimistöid toimetab ja tagasisidestab vabatahtlik üliõpilastest ja ekspertidest koosnev toimetuskolleegium. Iga saadetud töö saab tagaside ning parimad avaldatakse Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Tähtaeg on 27. september ning saata võib nii sel kui ka eelmisel aastal valminud uurimusi. Uurimistööle esitatavad nõuded on välja toodud Akadeemiakese kodulehel http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/.

Parimad tööd avaldatakse Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (http://www.akadeemiake.ee) ning lisaks leiab Akadeemiakese kodulehelt juhendmaterjale uurimistöö planeerimiseks, koostamiseks ja vormistamiseks. 

http://www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/