Huvitava Kooli mõttekodades räägitakse koolielu rikastamisest


Avaldaja:Madli Leikop22. November 2019

Kolmes maakonnas toimuvad Huvitava Kooli mõttekojad, kus kohalikud hariduselu edendajad tulevad kokku, et vaadata tagasi seni korda saadetule ja leida uusi lahendusi hariduse huvitavamaks muutmiseks.

„Huvitav Kool on teinud just seda, mida nimi lubab – panustanud palju sellesse, et koolis oleks huvitav. Sealjuures on oluline, et silmas ei peeta, mitte ainult õpilasi ja õpetajaid, vaid kõiki, kes koolieluga kokku puutuvad,“ sõnas Haridus - ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

Huvitav Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus, mille eesmärk on kutsuda huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele. 

„2014. aastal toimunud mõttekordades seadsid maakondade huvigrupid oma koolidele selged ootused aastaks 2020. Nüüd saame kokku, et arutleda, kas ja kuidas on olukord muutunud,“ selgitas Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik ning Huvitava Kooli koordinaator Pille Liblik. „Samuti tahame me kõik, et õppimine pakuks korraga nii rõõmu kui pingutust. Kokku saades saame vahetada ka parimate praktikate kogemusi.“

Tagasivaade ja tulevik

Tänavu vaadatakse tagasi tehtule, arutletakse, millised muutused on toimunud maakonna hariduselus, millised probleemid on saanud lahenduse ja millega on vaja edasi tegeleda. Samuti arutletakse loodava haridusstrateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ eesmärkide ja kohapealsete vajaduste seostamise üle. 

Mõttekodade eestvedaja on Huvitava Kooli põhipartner Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus ning kaaskorraldajateks Sihtasutus Innove ja kohapealsed partnerid.

Huvitav Kool sai alguse 2014. aastal haridusminister Jaak Aaviksoo küsimusest, kas Eesti kool on huvitav. Minister oli seisukohal, et kool muutuks huvitavamaks ja sinna mahuks rohkem elurõõmu, kui üle jõu käiv koorem otsustavalt maha visata ning julgeda pakkuda välja tulevikku kujundavaid lahendusi. Samal teemal arutleti ka üleriigilistes mõttekodades, kus lepiti kokku, et huvitav kool on ühiskonnale ja kogukonnale avatud, pakub loovat õppimisrõõmu ja pingutust.

Huvitav Kool hõlmab nelja olulist ja mahukat valdkonda üldhariduses, mis on üksteisega lahutamatult seotud – kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava ja toetav välishindamine.

Loe rohkem http://huvitavkool.ee  ja http://www.facebook.com/huvitavkool.

Mõttekodade toimumisajad ja partnerid:
21.11. Jõgevamaa, Jõgeva Noortekeskus Paus 
25.11 Valgama, Valgamaa Arenguagentuur 
26.11 Läänemaa, SA Läänemaa 

Allikas: HTMi pressiteade.

Harno logo