Põnev statistikavõistlus ootab osalejaid


Avaldaja:Madli Leikop09. Detsember 2019

Õpilaste Euroopa statistikavõistlus toimub tänavu 17 Euroopa riigis. Eesti võistkonnad saavad end kirja panna 10. jaanuarini. Kaasa saavad lüüa põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased. Eesti auhinnafond on 4600 eurot.

Eelmisel võistlusel osales Euroopa riikidest 12 000 õpilast ja parimaks tunnistati Eesti võistkond. 
 
Võistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ning pakkuda õpetajatele statistika õpetamisel päriselul põhinevaid materjale. Riigisisesed voorud on iga riigi emakeeles, Euroopa voor inglise keeles. Eesti osaleb võistlusel teist korda. Eelmisel aastal osales Eestist 184 võistkonda ja üle 470 õpilase. Euroopa voor oli Eesti jaoks väga edukas – vanemas vanusrühmas tunnistati võitjaks Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond, kelle juhandaja oli Kerli Orav-Puurand. 
 
Õpilaste Euroopa statistikavõistlus pakub õpetajatele võimalust arendada õpilaste statistilisi oskusi nii tunnitöö raames kui ka kooliväliselt. Võistlust on mugav käsitleda ka ühe osana õppetöös, näiteks matemaatika-, geograafia- või majandusõppes. Samuti on võistlusel osalemine õpilasele hea võimalus omandada algteadmised andmetöötlusest ja koostada iseseisvalt uurimustöö.
 
Õpilased on jagatud kahte vanuserühma: vanem vanuserühm 10.–12. klass (umbes 16–18-aastased) ning noorem vanuserühm 7.–9. klass (umbes 14–16-aastased). Võimalik on osaleda üksi või kuni kolmeliikmelise võistkonnana.  
 
Eestisisesel võistlusel on kaks vooru: 
esimeses tuleb lahendada kolm valikvastustega veebitesti; 
teises teha korraldajate ette valmistatud andmestiku põhjal statistiline uurimus.
 
Euroopa võistlusvooru pääsenud Eesti võistkonnad teevad lühikese video, mis selgitab mõnd korraldajate ette antud statistikamõistet või -teemat. Rahvahääletuse tulemusel selguvad kummagi vanuserühma kaks enim hääli kogunud võistkonda, kes esindavad Eestit Euroopas. Kõikide riikide hulgast välja selgitatud kummagi vanuserühma võitja saab rahalise auhinna ja sõidab autasustamisele Budapesti. 
 
kampaanialeht.png
 
Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2020. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal aprillis-mais. 
 
Võistkondi saab registreerida 10. jaanuarini https://www.esc-2020.eu/esc_EE/reg_index.do?L=14
 
Rohkem infot võistluse veebilehel https://www.stat.ee/voistlus-2020
 
Vaata ka videot Statistikaameti Facebooki lehelt. Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond julgustab statistikavõistlusel osalema. 
 
Võistlus toimub Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel. Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.
 
Allikas: Statistikaameti info
 
Samal teemal:
 
Haridus- ja Noorteamet