Teaduse populariseerimise projektikonkursi 2020. aasta taotlusvoor on avatud


Avaldaja:Madli Leikop28. Jaanuar 2020

Kõik huvilised on oodatud konkursil osalema 2. märtsini.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi eelarve on 152 820 eurot ja tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri.

Konkursile saab taotlusi esitada järgnevateks tegevusteks:

õpilastele mõeldud teadust populariseerivad tegevused;
üliõpilaste korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele- ja raadiosaated jne);
populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Möödunud aastal viidi teaduse populariseerimise projektikonkursi toel muuhulgas ellu näiteks kunstiteadusi populariseerivad filmiõhtud, anti välja arheoloogia aastakiri „Tutulus“, korraldati maapõuenädala üritusi, õpilaste astrolaager ja täiskasvanutele mõeldud füüsika õhtukursused, toodeti telesaadete sari „Magus molekul“ ning anti välja raamat „Eesti maapinna suursamblikud“. Kokku rahastati 2019. aastal 35 projekti.

Taotluse esitamiseks tuleb täita osalusvorm aadressil http://www.etag.ee/konkursid.

Täpsem info Eesti Teadusagentuuri kodulehel

Foto: Alex Kondratiev, Unsplash

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet