Kõrgkoolid saavad taotleda toetust tudengite IKT-teadmiste tõstmiseks


Avaldaja:Madli Leikop30. Jaanuar 2020

HITSA avas IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvooru, et toetada kõrgkoolides erialaspetsiifiliste IKT-oskuste arendamist mitte IKT-valdkonna õppekavadel. Taotlusi on oodatud esitama kõik Eesti kõrgkoolid.

“IT-spetsialistide kõrval on juba täna tööturul väga kõrges hinnas need eksperdid, kes tunnevad oma valdkonda ja selle äriloogikaid süvitsi, aga oskavad näha ja rakendada ka võimalusi, mida pakub üha kiiremini arenev tehnoloogia. Seetõttu on IT Akadeemia taotlusvoorus osalemine hea võimalus kõigile kõrgkoolidele, kes tahavad pakkuda kaasaegset kõrgharidust,” ütles HITSA juht Heli Aru-Chabilan.

“Varasemast erinevalt on taotlusvoor tänavu suunatud just mitte IKT-valdkonna erialadele – väga oodatud on kõigi Eesti kõrgkoolide head ideed erinevate erialade IKT-oskuste edendamiseks,” ütles IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. “Loodame väga näha taotlejate hulgas rohkem ka neid kõrgkoole, kes seni on HITSA toetusega harvem IKT projekte läbi viinud või pole seda üldse teinud.”

Taotlusi võivad esitada kõik Eesti kõrgkoolid ja toetuse eesmärk on suurendada erialaspetsiifilise IKT õpetamise ja rakendamise oskusi. Arendusprojektide sihiks on anda tudengitele senisest paremaid IKT-teadmisi ja -oskusi oma erialal, edendades nii valdkonna arengut kui ka tõstes kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. märts 2020.
Toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 75 000 eurot.
Lisainfo HITSA kodulehel.

Samal teemal:

Harno logo