Üldhariduskoolides algavad rahuloluküsitlused


Avaldaja:Madli Leikop10. Veebruar 2020

10. veebruarist kuni 15. märtsini viib Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldhariduskoolides läbi riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi.

Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatel on võimalik oma kooli ja õppimise kohta arvamust avaldada. Küsitluses on oodatud osalema ligikaudu 40 000 õpilast 500 koolist üle Eesti.

Innove analüüsi ja andmetöötluse valdkonnajuht Merit Kangro kutsub kõiki koole tänavustest rahuloluküsitlustest osa võtma ja julgustab ka koolipidajaid oma koole rahuloluküsitlustesse kaasama. „Rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud, mida näitab küsitlustes osalejate pidev kasv. Küsitlustes osalemisega saavad õpilased läbi tagasiside andmise panustada koolikeskkonna arendamisse. Iga osalenud haridusasutuse juht saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida kasutatakse nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui järgmise aasta tegevuskavade koostamisel,“ tõdeb Kangro.

Üleriigilised koolide rahuloluküsitlused toimuvad sellisel kujul neljandat korda. Õpilaste rahuloluküsitlused toimuvad igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid küsitletakse üle kolme aasta. Küsitlused on elektroonsed. Igale osalevale koolile on edastatud küsitluste läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, raportid edastab Innove koolidele õppeaasta lõpuks. Peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis http://www.haridussilm.ee.

Lisainfot küsitluste kohta leiab: http://www.innove.ee/uuringud/rahulolu.

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Element5 Digital, Unsplash​.

Samal teemal: