Hariduse tehnoloogiakompass: tuleviku haridus on mängustatud ja personaalne


Avaldaja:Madli Leikop19. Veebruar 2020

Reedel, 21.02 esitles Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Proto Avastustehases värsket, 2020. a „Hariduse tehnoloogiakompassi“, mis annab ülevaate mängustatud ja personaliseeritud tulevikuharidusest ning jagab koolidele ja lapsevanematele soovitusi tehnoloogia kasutamiseks õppetöös.

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan sõnas, et Haridus- ja Teadusministeeriumi planeeritava uue haridusstrateegia järgi muutub õppimine Eesti koolides üha personaliseeritumaks: „Personaliseeritud õpe ei saa sündida üleöö – lisaks tehnoloogiale on vaja, et ka meie õpetajad ja koolijuhid mõistaksid uusi võimalusi tõhusalt kasutada ning lapsevanemad ja õpilased näeksid tehnoloogia õppetöös rakendamise eeliseid.“

"Hariduse tehnoloogiakompass" on esimene Eesti koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade, mis vastab küsimusele mida ja kuidas peaksime õpetama ning annab praktilisi nõuandeid tehnoloogia rakendamiseks kaasaegses õppetöös. Ekspertide soovitused ja tehnoloogia rakendamises edu saavutanud koolide inspireerivad lood on koondatud seitsmesse peatükki: mängustamine ja mängupõhine õpe, personaliseeritud õpe, asjade internet, virtuaal- ja liitreaalsus, analüütika ja suurandmed, tehisintellekt ning turvaline digimaailm.

HITSA esitles värsket „Hariduse tehnoloogiakompassi“ 21. veebruaril Proto Avastustehases. Esitluse avas väliskaubandus- ja tehnoloogiaminister Kaimar Karu. 2020. aasta kompassi lisandunud kaht uut peatükki, milleks on mängustatud ja mängupõhine õpe ning personaliseeritud õpe, esitlesid tehnoloogiakompassi koostaja Marit Dremljuga-Telk ja HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. 

2.jpg

Vestlusringis teemal „Kuidas õpetada tulevikku?“ osalesid digiõppekeskkonna Foxcademy asutaja ja juht Sebastian Pikand, Pärnu Koidula Gümnaasiumi multimeediumi ja programmeerimise õpetaja ning mängustatud õppe praktik Teele Karro, Tartu Erakooli direktor, personaliseeritud ja mängustatud õppe juurutaja Urmo Uiboleht, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets, keeleõpperakenduse Lingvist tootejuht Ave Habakuk ning Maru VR virtuaalreaalsuse sisu ja mängude looja Rein Zobel. Esitlust modereeris ajakirjanik ja tehnoloogiaekspert Henrik Roonemaa.

Heli Aru-Chabilan lisas, et "Hariduse tehnoloogiakompass" võiks olla kohustuslik lektüür kõikidele koolidele, aga ka lapsevanemad leiavad sealt väga palju uut informatsiooni ja nõuandeid, mis aitavad tehnoloogia abil õpimotivatsiooni ja -tulemusi parandada. „Tiigrihüppe aastapäeval võtab tehnoloogiakompass luubi alla personaliseeritud õppe ja mängustamise valdkonnad ning otsib vastuseid küsimustele, mida ja kuidas tuleks tulevikus õpetada,“ selgitas Aru-Chabilan.

3.jpg

Taust:

„Hariduse tehnoloogiakompass“ on täienev ülevaade haridust puudutavatest tehnoloogiatrendidest, mis sisaldab uuringutulemusi, näidisprojektide ülevaateid, Eesti koolide kogemusi ja praktilisi näiteid ning ekspertide soovitusi.

Lisainfo: http://kompass.hitsa.ee

Tehnoloogiakompassi koostaja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on riigi, ülikoolide ja IT ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, kes toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

Fotod: JP Hion

 

Haridus- ja Noorteamet