Keila Koolis külastab koolijuht e-tunde


Avaldaja:Madli Leikop23. Märts 2020

1421 õpilase ja 201 õpetajaga kooli kiire suunamine distantsõppele on kindlasti keeruline ülesanne. Keila Kool Harjumaal on esimese koduõppenädalaga siiski kenasti toime tulnud.

„Esimene nädal läks probleemidega, rõõmudega, muredega; mõni naligi juhtus,“ vastas Keila Kooli direktor Mait Tõitoja küsimusele, kuidas nii suur koolipere (1421-le lisandub veel 104 õpilast mittestatsionaarses õppes) totaalses e-õppes toime tuleb. „Protsessid võtavad aega. Infotehnoloogilised võtted ja oskused, mis osal on nagu ihu külge kasvanud, kuluvad praegu marjaks ära, teised peavad kiiresti õppima. Laias laastus on läinud paremini kui oodata oskasin.“
 
Koolijuhi tähelepanekud 
 
- Keila Koolis kasutatakse distantsõppeks põhiliselt Stuudiumit ja sealset Tera keskkonda. Tehakse ka videotunde ning kasutatakse teisigi keskkondi, aga 70% õppest toimub Tera ja Stuudiumi kaudu.
 
- Koolis töötab kaks haridustehnoloogi. Esimesel nädalal oli ühel keskmiselt 10-15 nõustamist päevas, teisel seitse-kaheksa. Õpetajad suhtlevad palju omavahel õppetooliti. Vahetatakse kogemusi, infot keskkondadest, aidatakse üksteist. Ehk hästi toimib õpe „Kolleegilt kolleegile“.
 
- Keila Koolis osaleb ka koolijuht aeg-ajalt ühes või teises e-tunnis. „Mina tahan näha, kuidas lapsed õpivad tunnis. Liidame sinna seltskonda Skype´i abil Mait Tõitoja ka juurde ja tund läheb edasi. Näen kõrvalt, kuidas on õpilaste aktiivsus, kas nad töötavad kaasa, kus oleks õpetajal abi vaja,“ selgitas direktor tundide vaatlemise eesmärki.
 
- Kool on vajadusel laenanud välja süle- ja tahvelarvuteid ja teeb seda jätkuvalt. Lapsevanemad aitavad ja mõtlevad kaasa, pakutakse töökorras arvuteid, mis endal kodus seisavad. Kogukond toetab.
 
- Keila Koolis distantsõppes hindamine toimub. „Olen seisukohal, et läheme kohe harjunud rütmiga edasi. Kaks nädalat ei hinda, siis juhtub, et kaks nädalat on õpilane haige, kaks nädalat on õpetaja haige ja olemegi 1. mais. Ministeeriumi ettepanek oli soovituslik. Ütlesin õpetajatele, et kui on kontrolltöö, siis tuleb selle eest ka hinne panna, ehkki negatiivsete hinnetega võiks tagasi hoida. Aga õpilased peavad aru saama, et toimub õppimine, meil ei ole siin pidu,“ selgitas Mait Tõitoja.
 
- Tugipersonal, ennekõike abiõpetajad on rakendatud distantsõppes erinevates kohtades. Kus on keerulisemad õpilased, seal on abiõpetaja praegu kinnitatud personaalseks õpetajaks, kuni uus õppekorraldus kestab. 
 
Traditsiooniline kool ei kao
 
Keila Kooli direktor Mait Tõitoja ei arva, et distantsõpe mõjutaks traditsioonilist õpet negatiivselt: „Ei maksa nii mõelda, et praegusel hetkel likvideerime traditsioonilist kooli.“ Pigem näeb ta positiivset mõju: saadud (digi)kogemus võimaldab suuremat tähelepanu pöörata andekatele õpilastele, kes meelsasti lahendaksid raskemaid ülesandeid. Kui õpetajal on infot erinevatest e-ülesannetest ja veebikeskkondadest, oskab ta ka õpilast paremini suunata. 
 
Foto: Koolielu arhiiv
 
Samal teemal:
 
Haridus- ja Noorteamet