Neli kõrgkooli said toetuse EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammist


Avaldaja:Madli Leikop08. Juuli 2020

Euroopa Majanduspiirkonna Balti teaduskoostööprogramm toetab 2020. aastal nelja kõrgkoolidevaheliste hariduskoostööprojekti 423 165 euroga.

Taotlusvoorus laekus kokku kuuelt kõrgkoolilt seitse koostööprojekti taotlust, mille eelarve oli  672 466 eurot.

„Balti teaduskoostööprogrammi üks osa on EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm, mille taotlusvoor oli avatud keset koroonapandeemiat ning kuigi taotlusi esitati tavapärasest mõnevõrra vähem, siis võime uhked ja õnnelikud olla, et Eesti kõrgharidusasutused mõtlevad mitu sammu ette ning esitatud taotluste kvaliteet oli väga hea, toetuse saanud projektide keskmine hinne oli 88 punkti 100st,“ selgitab Sihtasutuse Archimedes vanemspetsialist Sabina Sägi.   

Taotluste teemade ring oli väga varieeruv: näiteks sotsiaalteadused, keskkonnateadlikkus, lennundus, tekstiil jne. Hindamise järgselt otsustati toetada nelja koostööprojekti. Valdavalt on tegemist kaheaastaste projektidega, mille toetussumma varieerub 95 000 eurost kuni 128 000 euroni. Kuigi tänavu oli taotlusi vähem, on toetusesaajate ring laienenud, sest esmakordselt on nende seas Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Lennuakadeemia.

EMP/Norra koostööprogramm toetab Tartu Ülikooli projekti, millega tehakse õppematerjale tekstiilitudengitele ning võrreldakse kohaliku lambavilla kasutamist ja tööstust Eestis ja Norras. Eesti Lennuakadeemia teeb koosöös Norra partneriga integreeritud simulatsioonipõhise õppemooduli nii bakalaureuse kui ka magistri lennundusvaldkonna tudengite jaoks. Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööprojektiga luuakse elektrooniline töövihik Eesti ja Islandi ettevõtete piiriülestest ülesannetest. Tallinna Ülikooli projekt loob e-raamatu laste kaasamisest lastekaitsetöös. 

Euroopa Majanduspiirkonnast on partneritena kaasatud Oslo Metropolitan University, The Arctic University of Norway, University of Akureyri, University of South-Eastern Norway, Telespinn AS ning Eestist Tallinna Tehnikakõrgkool ja ettevõte Muru Minimill. 

Euroopa Majanduspiirkonna kõrghariduse koostööprojektid tugevdavad kõrgkoolidevahelist pikaajalist koostööd, edendavad kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõstavad õppetöö kvaliteeti ning võimaldavad üliõpilaste ja õppejõudude erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas. Rohkem informatsiooni leiab sihtasutuse kodulehelt. Järgmine Euroopa Majanduspiirkonna kõrghariduse koostööprogrammi taotlusvoor on 2021. aasta kevadel. 

Allikas: SA Archimedes pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet