Esmaspäevast on tasuta kättesaadavad keskhariduse digiõpikud


Avaldaja:Madli Leikop26. Oktoober 2020

Esmaspäeval alanud õppeperioodist on keskharidusastme digiõpikud tasuta kättesaadavad kõigile Eesti keskharidusastme õpilastele, õpetajatele ja õppetööga seotud tugispetsialistidele.

„Mul on hea meel, et lisaks põhikooliastmele on nüüd tasuta digiõpikud kättesaadavad ka keskharidusastme jaoks. Digitaalsed õppematerjalid mitmekesistavad oluliselt koolide võimalusi õppetöö läbiviimisel,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson. „Eriti oluline on tasuta ligipääs digiõpikutele praeguses olukorras, kus oludest tingituna tuleb olla valmis pakkuma kvaliteetset haridust ka distantsõppe tingimustes,“ lisas ta.

Haridus- ja Noorteamet viis digiõpikutele tasuta ligipääsu võimaldamiseks läbi riigihanke, mille võitis Star Cloud OÜ.  Õpikud on tasuta kättesaadavad 2021. aasta juuni lõpuni.

Kõikide käesolevaks õppeaastaks Opiqu või Foxcademy keskharidusastme pakette tellinud koolide arved tühistatakse. „Kui juhtumisi on litsentside eest arve juba tasutud, siis makstud summa tagastatakse,“ kinnitab Star Cloud OÜ esindaja Anti Rammo.

Hanke tulemusel on Opiqu ja Foxcademy keskkondades tasuta kasutatavad õppematerjalid kolmelt väljaandjalt: Avita, Foxcademy ja Koolibri. Materjalid on kättesaadavad kogu keskhariduse tasemel ning mõeldud nii üld- ja kutsekeskhariduse kui mittestatsionaarse õppe pakkujatele.

Lisaks algavast õppeperioodist tasuta kasutamiseks võimaldatud Opiqu ja Foxcademy platvormidel asuvatele digiõpikutele on juba alates 2018. aastast riiklikult loodud ja tasuta kõigile kättesaadavaks tehtud Digiõppevaramuinteraktiivsed õppematerjalid. Digiõppevaramu nelja ainevaldkonna (loodusained, matemaatika, sotsiaalained ja kunstiained) uudsed digiõppematerjalid loodi Euroopa Sotsiaalfondi toel ning nendega saab tutvuda E-koolikotis.

Digiõpikud ei ole staatilised õppematerjalid, vaid tegu on õpiku, töövihiku ja vihikuga üheskoos, moodustades keskkonna, kus õpilane saab omandada uusi teadmisi, lahendada ülesandeid ja teha märkmeid. Vajadusel on lihtne minna eelmiste või tulevaste klasside õppematerjalide juurde.

Jätkuvalt on samades keskkondades tasuta kättesaadavad põhikooli digiõpikud.

Digiõpikute kasutama hakkamiseks tuleb koolil esitada vastavasisuline taotlus http://opiq.ee keskkonnas.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet