Uuring: vähestel vanematel on aimu, mida noored tegelikult netis teevad


Avaldaja:Madli Leikop27. November 2020

Eesti 14- kuni 18aastaste seas läbi viidud küsitlusest selgus, et 71%-i noorte hinnangul pole nende vanematel aimugi, mida nende lapsed netis teevad.

Teisalt aga arvavad paljud, et vanemad ei mõistaks nende tegevusi hukka ja ligi pooled julgeksid digimaailmas ette tulevate probleemide puhul neist ka vanematele teada anda.

Tehnoloogiaettevõtte Samsung ellu kutsutud kampaania Õpilaste Digitaalne IQ raames küsitleti kokku poolt tuhandet Eesti 14-18 aastast noort nende arvamuste ja teadmiste osas küberruumis. Selgus, et kuigi mõnes aspektis on noorte teadmised ja käitumine ohtude osas küberruumis küllaltki eeskujulik, siis kohati on jäetud enda turvalisuse tagamisel vägagi suured augud.

71% noortest tunnistas, et nende vanematel pole aimugi, millega nad digimaailmas tegelevad. Kui vanemad oleksid aga nendest tegevustest teadlikud, siis 23% noorte hinnangul ei kiidaks vanemad neid kindlasti heaks. „Me ei uurinud täpselt, millised need hukka mõistetavad tegevused on, aga selline noorte hinnang näitab, et vähemalt nad teadvustavad endale n-ö heade ja kaheldavate tegevuste vahet,“ selgitas Õpilaste Digitaalne IQ programmi juht Egle Tamelyte. 

Digimaailmas ette tulevate probleemide puhul ei anna sellest oma vanematele kunagi teada 54% noortest ning õpetajatele ei annaks sellest eales teada veelgi suurem hulk vastanutest – lausa 80%. 

„Taas algava pingelise kaugõppe olukorras on kahetsusväärne, et nii paljud noored ei julge oma vanemate või õpetajate poole pöörduda. Kindlasti tuleks panustada tulevikus rohkem sellesse, et luua noortega usalduslikumaid suhteid digitaalmaailma vallas,“ märkis Tamelyte.

Uuringust selgus ka, et küberturvalisuse riskidest on noored enda hinnangul küllaltki teadlikud. 69% noortest märkis, et vanemad on neile piisavalt õpetanud ka käitumisreegleid ja tutvustanud netis varitsevaid ohte. Koolist ja õpetajatelt on ohtude kohta piisavalt infot saanud enda hinnangul 73% küsitlusele vastanutest. 

Küsitlus viidi noorte seas läbi Samsungi algatatud programmi Õpilaste Digitaalne IQ raames, mille eesmärk on õpetada koolinoortele läbi veebiloengute ja vestlusringide koolides oskusi digimaailmas paremini hakkama saamiseks. Programmi raames on valminud ka mitmeid videoloenguid ekspertidega: 

https://digitaalneiq.ee/oppimine/

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet