Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus tähistavad programmi lõpuaastat


Avaldaja:Madli Leikop30. November 2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid koondavad erinevaid rahvusvahelise koostöö, noorsootöö ning õpirände võimalusi. Alanud on Erasmus+ ja ESK programmiperioodi kokkuvõttev kampaania, et anda ülevaade tulemustest ja võimalustest.

Eestis on praeguse programmiperioodi jooksul toetatud üle 1700 projekti, rohkem kui 116 000 000 euro eest.

„Eesti liitus Erasmuse programmiga 1998. aastal, kuid siis oli kogu programmi kontseptsioon praegusega võrreldes oluliselt tagasihoidlikum. Kui 1999/2000 õppeaastal saadeti välja 183 Erasmuse üliõpilast ja võeti vastu 55 välisüliõpilast, siis tänaseks ei ole programm mõeldud vaid üliõpilastele ning kindlasti ei räägi me enam üksnes sadadest õpiränduritest aastas, vaid tuhandetest osalejatest nii noorte- kui haridusvaldkonna programmides, lisaks Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide vabatahtliku teenistuses osalejad,“ sõnas sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

16. detsembrini toimuva kampaania eesmärk on teha kokkuvõtteid 2014–2020 programmiperioodi tulemustest ning võimalustest. Kampaaniasõnumitega näidatakse, kuidas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus on kõigi võimalus; need annavad ka noortele otsustusõiguse; õpetavad uusi oskuseid ning on arengukiirendi ja tagavad laia võrgustiku.

Haridusvaldkonnas on Eestis õpirände kogemusega iga neljas üldhariduskool. Kutsehariduses osaleb Erasmus+ programmis aktiivselt 85% koolidest ning kõrghariduses osalevad kõik ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid. Ka noortevaldkonnas on Erasmus+ programmi raames kujunenud aastate jooksul välja pikaajaline koostöö erinevate organisatsioonidega, 760 esitatud projektist on korduvtaotlejatelt pärit 391 ehk 51%. ESK programmiga on toetatud üle 900 projekti ning vabatahtliku teenistuse enam kui 2,2 miljoni euro eest.

„Praegu teeme küll kokkuvõtteid, kuid juba õigepea on võimalus rääkida Erasmus+ ning Euroopa Solidaarsuskorpuse uutest programmidest, mis on veelgi mitmekülgsemad ning pakuvad võimalusi õpirändamiseks rohkematele inimestele. Etteruttavalt võib uuest programmiperioodist rääkides esile tõsta näiteks märksõnad kliimamuutused, jätkusuutlikus ning vähemate võimalustega noorte kaasamine,“ tegi sihtasutuse juhatuse esimees lühikokkuvõtte eesootavast. Muuhulgas toob uus programm kaasa võimalusi näiteks üldhariduskoolis õppivatele õpilastele.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, millega avanevad  võimalused noortele, kutseõppuritele, üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele, täiskasvanukoolitajatele ja teistele haridustöötajatele,  vabatahtlikele ja teistelegi. Erasmus+ ei piirdu  ainult Euroopaga – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele. Euroopa Solidaarsuskorpus annab noortele ja organisatsioonidele võimaluse teostada vabatahtlikku teenistust, kohalikke solidaarsusprojekte ning töö- ja praktikaprojekte. Rohkem informatsiooni: https://archimedes.ee/erasmus-ja-euroopa-solidaarsuskorpuse-tulemused/.

Allikas: SA Archimedes info. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet