Haridus- ja Noorteamet ning EdTech Estonia asuvad arendama uuenduslikke haridustehnoloogiateenuseid ja -ettevõtlust


Avaldaja:Madli Leikop21. Detsember 2020

Möödunud nädala reedel allkirjastas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson koostöölepingu haridustehnoloogia ettevõtete koostööorganisatsiooni MTÜ EdTech Estonia juhi Maria Rahamägiga. Koostöö eesmärk on toetada Eesti haridus-ja noortevaldkonnas innovatiivsete teenuste ja idufirmade teket.

Koostööpartnerite ühine huvi ja eesmärk on tagada haridusasutustele ja õppijatele uuenduslike digiteenuste ja -toodete kestlik kättesaadavus ja areng. Ühiselt panustatakse rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste Eesti haridus- ja noortevaldkonna teenuste ja ettevõtete juurdekasvu. 

"Haridus ja meie noored lähevad korda küll kõigile, kuid kahjuks isetekkeliselt selles sektoris seni suuri arengusamme uute digiteenustega astutud ei ole. Siin on vaja avalikul sektoril, haridusettevõtete kogukonnal ja ka haridusasutustel ning teadlastel koos tegutseda. Kevadine kogemus andis kinnitust, et on aeg uute digilahenduste tekkeks, mis õpet meie koolide ja õppijate jaoks senisest teisiti ja rohkem toetavad. Soodsa kasvukeskkonna ja koostööformaatide kaudu soovime liikuda tempokalt mitmekesiste ja teaduspõhiste uute digiteenuste-ja -toodeteni," avab partnerite ühist ambitsiooni koostööprojekti eestvedaja ja Harno innovatsiooni- ja koostöökeskuse juhataja Kristel Rillo.

Koostöö raames on pooled seadnud eesmärgiks soodustada haridus- ja noortevaldkonna strateegiliste eesmärkide elluviimist toetavate idufirmade ellukutsumist ja käivitamist. Samuti viiakse ellu tegevused, et kasvatada ettevõtete ekspordivõimekust seda soodustava ökosüsteemi kujundamise kaudu. Koostöös Harnoga panustatakse õppe personaliseerimisse ja sihtgrupile kvaliteetsete digilahenduste kättesaadavuse parendamisse.

Valdkonna arengule aitab kaasa ka Startup Estonia, kes koostöös Haridus- ja Noorteameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on ellu viimas erinevaid tegevusi haridus- ja noortevaldkonna idufirmade tekke ja kasvu soodustamiseks.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

 

Haridus- ja Noorteamet