Õpime mängides


Avaldaja:Kristi Semidor07. Jaanuar 2011 Kommentaarid (3)

Lapse areng on tihedalt seotud mänguga. Õpilased veedavad palju aega arvuti taga mängides. Seekordses artiklis ei pea ma silmas neid mänge, mida me üldiselt „arvutimängudeks“ kutsume, vaid õppemänge, millel on ka hariduslik eesmärk. Mängida meeldib nii väikestele kui ka suurtele. Üks hästi koostatud või valitud õpiotstarbeline enesekontrollil põhinev mäng on parim võimalus tuua koolitundi vaheldust, muutes nii mõnegi rutiinse ja tüütuna näiva tegevuse köitvaks ja huvitavaks, kirjutab Jäneda Kooli õpetaja Tiia Salm.

Mäng aitab teadmisi kontrollida või õpitut kinnistada
Parim näide praktikas on olnud korrutamise õppimise juures mängulise keskkonna http://www.fun4thebrain.com/ kasutamine, kus õpilane saab ise valida mänguvälja ja taseme. Hasardiga mängides saab korrutustabel õpilastele selgeks.

Olenemata õppeainest ja õpilaste vanusest, aitab õpetaja poolt oskuslikult valitud või koostatud õppemäng kindlasti kaasa õpitu kinnistamisele või enesekontrollile. Internetipõhiste mängude kasutamine nõuab õpetajalt eeltööd, tuleb ju mängud eelnevalt endal läbi katsetada ja välja valida. See on aga vältimatu tegevus, kuna valik on tohutult suur.

Valik tasuta võõrkeelsetest keskkondadest algklassidele:
Arcademic Skill Builders, Tvo Kids, MoppetGames, Digital DialectsMath Games - Fun 4 the Brain, CrickWeb, Online Games&Activities, eLearning for Kids, Smart Kit, ABCya jt. 

Valik eestikeelseid õppemänge:
Ametiguru, Kustuti, Päästerõngas, Laste retk läbi ajaloo, Honoloko, Taara-Targa mängud, Mänge laste arendamiseks (A. Kesksaar), Rahatsirkus, Rahamaa, Tähetaevas, Keelekümbluse sõnamängud, Muinasjutukate toidumaa mängud,  Majandusmäng "Kuhu raha kadus", Keelekümblus, Pokumaa mängud jt.

Kuidas oskuslikult ära kasutada infotehnoloogia võimalusi, et õppimist vaheldusrikkamaks ja mängulisemaks muuta?
Koolielu mängude veerandi õppimisüritusele „Õpime mängides“ registreerus 51 eri aine õpetajat, kes hasardiga katsetavad ainealaste mängude koostamist ja on rõõmsalt üllatunud, et see ei olegi raske. Lihtsama õppemängu koostamisega saab tõesti pea iga õpetaja hakkama. Abiks on juhendid iseseisvaks tegutsemiseks ja võimalus koolitajatelt ning ka kaasõppuritelt nõu või arvamust küsida. Õppimisüritusel osalejad tutvuvad PurposeGames, Quizlet, Teach-ICT ja ClassTools keskkondade võimalustega. Uuel veerandil plaanivad paljud õpetajad üllatada õpilasi omaloodud interaktiivsete õppemängude või mänguliste harjutustega. Õpetajatel on loomisrõõm, õpilastele jääb mängurõõm.

Internetis leidub palju mänge – katsetage ja koguge 
Internetis on palju kohti, kust on võimalik leida haridusliku sisuga mänge. Tavaliselt on need keskkonnad võõrkeelsed ja ka mängud pole meie õpilaste jaoks alati kõige sobivamad. Sellisel juhul ongi parim võimalus ise uus mäng luua. Tasuta vahendite valik selle tarbeks on mitmekesine. Kui mängulisi harjutusi on loodud juba paras hulk, oleks otstarbekas nad kokku koondada kas blogisse või veebilehele, et õpilastel neid hõlpsam leida ja kasutada oleks.

Olen ka ise paljusid veebikeskkondi uurinud ja katsetanud ning otsinud võimalusi, kuidas luua emakeelseid interaktiivseid harjutusi, mis toetaks ja mitmekesistaks õppetööd. Omaloodud mängud ja harjutused, mis  on sündinud vastavalt vajadusele või mõne uue keskkonna/programmi katsetamise käigus, olen paigutanud veebilehele, mis kannab nime Mängunurk. Mängunurgast leiab külastaja eri tüüpi sõnamänge, pildimänge, kaardimänge, memoriine jms algklassidele. Mulle meeldib, et õpetajana saan ise koostada just selliseid õppemänge, mida mul parasjagu vaja läheb. Mängude loomiseks vajalike vahendite valik on mitmekesine ja täieneb pidevalt. Paljudele programmidele ja keskkondadele on loodud eestikeelsed kasutusjuhendid. Kõike loodut saab Interneti kaasabil kolleegidega jagada. Pealegi saan oma materjale hiljem muuta-täiendada, kui selleks vajadus peaks tekkima.

Lemmikvahenditeks on kujunenud PurposeGames, Magic Studio, Languages Online, Interactive Games Creator, Lesson Builder, ContentGenerator, eGames Generator, ProProfs, Jigsaw Planet.

Mängimiseks ei pea õpilastega alati arvutiklassi minema. Kui klassiruumis on SMART tahvel või projektor arvuti ekraanipildi seinale kuvamiseks, saab mistahes tunni osas mängida kas koos või kordamööda. On ju mäng heaks õpilaste aktiviseerimise vahendiks. Ideaalne on, kui mängida saab arvutiklassis, kus igal õpilasel või õpilaste paaril on arvuti.

Suur hulk õppemänge ja mängulisi keskkondi on leitavad ka Koolielu portaali õppematerjalide alt.

Soovin mängulusti nii suurtele kui väikestele!

Tiia Salm
Jäneda Kooli õpetaja, Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitaja, Klassiõpetajate virtuaalse kogukonna eestvedaja, veebipõhise õppimisürituse "Õpime mängides" üks läbiviijatest 

Lisatud 7. jaanuaril 2011

  • Tuuli Koitjärv
   Tuuli Koitjärv

   Edu ja jaksu Tiiale põnevate ja praktiliste ideede eest:)

   • Maimu Lass
    Maimu Lass

    Suur aitäh Tiiale, tänu kellele sai alguse minu avastusretk paljudele võimalustele õppemängude maailmas.
    Oleks tore, kui korrataks õppimisüritust "Õpime mängides" veel ühele grupile, kuna jäin praegusele kursusele registreerimisega hiljaks.

    • Mare Kabel
     Mare Kabel

     Jõudu ja edu! Millal uus kursus alustab? Ega ma midagi maha ole maganud?... :)

    Haridus- ja Noorteamet