Koolielu ainekuud kokkuvõetuna


Avaldaja:Kristi Semidor31. Mai 2016

Õppeaasta jooksul ilmus seitsmel ainekuul 153 temaatilist artiklit ja uudist, toimus 13 veebiseminari, viidi läbi 2 veebikursust, ilmus 28 nädala äppi, tutvustati 9 töövahendit, 9 õpilugu ning toimus 10 projekti/konkurssi ja aktsiooni.

KÕIGE POPULAARSEMAD ARTIKLID ehk iga ainekuu esikolmikud on järgmised: 
Alguskuu 
Osalege eTwinningu multiprojektis „GPS-kunst“ ning veebiseminaril 
Selgus alguskuu parim õppematerjal 
Alushariduse haridustehnoloogide võrgustik  

Kunsti-, muusika- ja liikumiskuu     
Veebipõhine kunstikonkurss „Minu nimi ja grafiti“ 
Kunst muudab oma väljendusvorme, kuid loovus jääb 
Nädala äppi "Music composition" õpetab kasutama 10-aastane Ott  

Reaal- ja tehnoloogiaainete kuu     
Mitmekesine käsitöötund annab praktilised oskused ja ergutab loovust 
Tehnoloogia areng mõjutab ka käsitööõpetust  
Nädala äpp: 3D Creationist - 3D modeling on piiratud võimalustega, aga väga lihtne 

Loodusainete kuu 
Ainekuul oodatakse õpilasi seemnete idandamise projektis osalema 
Õpilased jäädvustasid seemnete eksperimendi digivahenditega 
Selgus loodusainete kuu parim õppematerjal  

Sotsiaalainete kuu
Nutiseadmete kasutamine inimeseõpetuse tundides 
Rahvusarhiivi digivaramu ootab uurijaid ja õppijaid 
Inimeseõpetuse tunnis õpitakse iseseisvalt mõtlema ja tegutsema 

Keeltekuu 
Kaheksas saksakeelne e-konkurss „e-Lernspiele zu Grimms Märchen" on alanud! 
Maslenitsa Koolielu keeltekuul 
Nädala äpp: Exam Madness 

Õppija kuu 
Aprill on LAK-õppe kuu 
8. klassi õpilased korraldasid loovtööna mängu „League of Legends“ turniiri 
Ruby – mugav ja lihtne, kuid mitte veatu 

Ainekuudel ilmunu kohta leiate täpsema info: http://koolielu.ee/ainekuud 

TOIMUS 13 VEEBISEMINARI: 
„HEV-õppematerjalid“ (Hene Binsol ja Mari Tõnisson)    
"eTwinningu multiprojekt "GPS kunst"" (Ingrid Maadvere)  
"IKT kasutusvõimalustest muusikaõpetuses" (Aet Mikli ja Ly Tammerik) 
"Facebook kui mitteformaalne õppimine" (Siret Lahemaa)   
"MOOCidest õpetajatele" (Evi Tarro)  
"Silma ja nägemise bioloogia ja füüsika" (Urmas Tokko ja Tanel Liira)  
"Seksuaalkasvatuse metoodikad 1", "Seksuaalkasvatuse metoodikad 2" (Eva Palk) 
Muide, Eva Palk teenis Inimeseõpetuse ühingu aastakoosolekul seksuaalkasvatuse metoodika veebiseminaride eest aasta teo laureaadi tiitli.   
"Veebileiud ja töövahendid võõrkeelte õppimisel ja õpetamisel" (Aimi Jõesalu) 
"Keskkonnad e-õppemängude loomiseks" (Aimi Jõesalu)  
"Õpilugu „Online-väitlus“" (Kristi Siirman, Siret Piir, Ülle Salumäe ja Ingrid Maadvere) 
"Ajaveeb lasteaia õppetöös" (Kristel Einaste-Lukk) 
„Õpiveeb“ (Diana Veskimägi) 

PIKEMAID VEEBIKURSUSI TOIMUS KA:   
Alguskuul toimus Koolielus 3-nädalane veebikursus „Nutikalt õue!“ - õpiti looma maastikumängu Loquiz keskkonnas, samuti loodi GPS-kunsti kaardi põhjal.  
Reaalainete ja tehnoloogiakuul toimus „Õpiprogrammi T-Algebra kasutamine ja nutiseadmete rakendamine matemaatika õpetamisel“.    
Enne jõule oodati huvilisi meisterdamisüritusele „Meisterdame koos!“.  

AINEMODERAATORID SOOVITASID 28 NÄDALA ÄPPI:  
Õhtujutt  
Art Lab  
Adobe Voice  
Ajatelg RWT Timeline  
Word Mover 
Pencil Sketch 
Sketchbook Express 
Guitar Tuna 
Music Composition  
Endomondo  
3D Creationist 
MyScript Calculator  
Instant Heart Rate 
GPS Fields Area Measure 
Minu loodusheli 
3D-molekulide loomine keemias WebMo-ga  
Eneseabi äpid: Ära tee! Tee nii! Deprest vabaks! Une monitor  
Lasteabi-rakendus  
Tervise äpid MediKeep ja Breast Test  
Õigekeelsussõnaraamat  
Inglise keele õppimise äpp Exam Madness 
Memrise 
Learn German with Wordpic  
Kypsis  

Põnevate äppide kohta tagasisidet veelgi – keeltekuul selgus õpetajate lemmikäpp, mida keeleõppes kasutada: Sharing is caring! Õpetajate lemmik keeleäpp on Quizlet 
 
Kutsusime üles ka õpilasi oma parimaid äppe õppimisel kirja panema. Äpivalik
Loosi tahtel saab HITSA meene õpilane Ranar Pügi Põlva Põhikoolist, kes peab parimaks äpiks õppimisel Kahooti. „Selle äpiga saab viktoriine koostada ja mängida teistega, see kõik käib lihtsalt, õpetaja näitab projektoriga seina peale küsimusi koos vastuste varjantidega ning telefonist vastad.“   

Tutvustati TÖÖVAHENDEID ja KESKKONDI: 
Loquiz – mängu nutikas kuues (Madli Leikop)  
Spordiäppide kasutusvõimalusi kehalises kasvatuses (Raul Rändla) 
Arvutikasutajale Alexanderi tehnikast (Aet Mikli) 
Tamme Gümnaasiumi õpilaste tagasiside Socretive’i kasutamisest bioloogiatunnis (Urmas Tokko)   
Ajateljetarkvara Tiki-Toki (Tony Tonni ja Virge Prank-Vijard)  
 
Kehalise kasvatuse ainemoderaatorid Jaanika Rändla ja Raul Rändla tootsid videoid ja juhendmaterjale harjutuste kohta, mis sobivad arvutikasutajatele: Nädala harjutus 1, harjutus 2, harjutus 3 ja harjutus 4.  

Ilmus ÕPILUGUSID:   
Raskelt saavutatud tulemus toob palju rõõmu - Eve Reisalu kogemused   
Innovaatilised õpilood – mitteformaalne õppimine 
Innovaatilised õpilood – jutustavad pildid  
Innovaatilised õpilood – mängu loomine ja luuletuste lavastamine  
Innovaatilised õpilood – 20. sajandi kunstivoolud  
Arheoloogia – (k)õige lõimitud(m) tund!?   
Kuidas tunnis filmi vaadata ning seda katkestamata õpilastele selgitusi jagada?  
Inimeseõpetuse tunnis õpitakse iseseisvalt mõtlema ja tegutsema    
Nutiseadmete kasutamine inimeseõpetuse tundides  
Õppija kuul vaatlesime uuemaid õpilugude töörühma õpilugusid: Muna õpetab kana ja kukke    

Õpilugude kohta leiate lisainfot HITSA õpilugude veebilehelt

VIISIME LÄBI ERINEVAID KONKURSSE JA PROJEKTE:  
Veebipõhine kunstikonkurss „Minu nimi ja GRAFITI“  
GPS-kunsti projekt  
Meisterdame koos ehk ettevalmistused jõuludeks 
Seemnete idandamise projekt  
Eesti sünnipäevale pühendatud viktoriin  
8. saksakeelne e-konkurss  
Sharing is caring! Õpetajate lemmik keeleäpp on Quizlet  
Kirjandusraal toimus 10. korda (konrkursiteade ja tulemused)   
Õpilaste kogumisvõistlus: Minu parim äpp õppimisel! 
Õppija kuu lõpetas küsitlus: Mis on õppimine?  

KUU PARIM ÕPPEMATERJAL
Parimaid ainealaseid õppematerjale valisid ainemoderaatorid välja 6 korral. Suur tänu õppematerjalide jagamise eest, Kalle Lina, Anne Rätsep, Birgy Lorenz, Urve Jõgi, Liis Reier, Pille Rahe ja Piret Lehiste!   

Suur tänu kõigile kaasamõtlejatele ja osavõtjatele! 

Koolielu ainemoderaatorid ja toimetus 

Illustreeriv foto OnMilwaukee veebilehelt​

Haridus- ja Noorteamet