Õpetaja kui kümnete rollide täitja


Avaldaja:Madli Leikop17. Juuli 2015

Interneti- ja infoajastu on käsitlust õppimisest ja õpetamisest viimaste aastakümnete jooksul muutnud rohkem kui varem terve sajand. Tehnoloogia ja metoodika kiire areng on üle jõu käimas paljudele, kes on pidanud kooli oma pädevusalaks.

Tehnoloogia ja metoodika areng on üle jõu käimas paljudele, kes on aastakümneid pidanud hariduse- ning kooliteemasid oma pädevusalaks. Kuidas käia ajaga kaasas ning muuta pedagoogide õpetamismeetodid tõhusamaks ja tänapäevasemaks? 

“Koostöö puudumine avaliku sektori ja kodanikusektori organisatsioonide vahel ning ülesannete-vastutuse hägusus on selgelt takistamas nii õpetajatööd, õpetajate professionaalset arengut kui ka kogu koolikultuuri arengut laiemalt,” ütles Peeter-Eerik Ots, õpetamiskunstide ala eestvedaja ja Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige. Oma teemadega Arvamusfestivali õpetamiskunstide alal loodetakse pakkuda meeldivat äratundmist, et õpetajate ja koolidega seonduv on olulisem, aga ka mängulisem kui tavaretoorikast seda mõista võiks.

Arvamusfestival toimub Paides 14.-15. augustil. Loe õpetamiskunsti alal toimuva kohta täpsemalt Arvamusfestivali blogist!

Allikas: Arvamusfestivali koduleht. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: