Osale rahvusvahelisel veebikursusel ja õpi oma digipädevusi hindama!


Avaldaja:Laura Vetik15. September 2015

Soovid teada saada, mis on digipädevus ning kuidas ennast arendada? Kutsume Sind osalema European Schoolnet Academy poolt läbiviidavale tasuta sissejuhatavale veebipõhisele kursusele, mille keskmes on õpetajate kogemustel põhinevad lood, kuidas oma töös digiajastu võimalusi efektiivselt kasutada.

Rahvusvaheline veebipõhine masskursus (MOOC) „Introducing Technology-Enhanced Teaching“ algab 28. septembril ning keskendub õpetajate digipädevuste teema avamisele. Kursusel pööratakse erilist tähelepanu sellele, kuidas õpetajad saaksid hinnata iseenda ja oma kolleegi digipädevusi ning muuta seeläbi oma igapäevast õpetamispraktikat digiajastu võimalusi kasutades tõhusamaks. Kursusel on ühtlasi võimalus kaasa aidata uue õpetajatele mõeldud enesehindamise vahendi arendamisele.

Kursuse jagavad oma kogemusi nii antud valdkonna uurijad Ameerika Ühendriikidest ja Inglismaalt, kui ka õpetajad Norras, Kreekast, Itaaliast, Rootsist ja Türgist.

Kursus kestab viis nädalat (õppimisele kuluv aeg ühes nädalas on orienteeruvalt 3-4 tundi).  

Teemadest leiavad käsitlemist:

  • kuidas defineeritakse digipädevusi erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes raamistikes;
  • kuidas veebipõhiseid hindamisvahendeid kasutades digipädevuste saavutamist hinnata;
  • kuidas õpetajate digipädevusi otstarbekalt hinnata, keskendudes eelkõige enese- ja vastastikusele hindamisele.

Ootame osalema õpetajaid ning digipädevuste teemast huvitatud õppealajuhatajaid, õppejuhte ning haridusvaldkonna spetsialiste. Iga mooduli läbimisel tunnustatakse osalejaid digitaalse õpimärgiga ning tervikkursuse läbimise järel digitaalse sertifikaadiga.

Kursus on inglise keeles ning algab 28. septembril. Registreerumine on avatud aadressil: http://bit.ly/mentepcourse1

 

 

Kursus viiakse läbi MENTEP (MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy) projekti raames, mida koordineerib European Schoolnet. Projekti kuulub 16 partnerriiki. Eestit esindab antud projekti raames Haridus- ja Teadusministeeriumi volituste alusel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Lisainfo projekti kohta on leitav aadressil: http://mentep.eun.org/.

Liitu ka Facebooki grupiga või jälgi Twitteris #MENTEPcourse.

Foto: Terje Lepp

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet