MENTEP loob veebipõhise tööriista digipädevuste hindamiseks


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

MENTEPi projekt on võtnud luubi alla Euroopa õpetajate digipädevuste parendamis ning plaanib selleks luua valideeritud tööriista õpetajale, mis aitab mõõta ja jälgida enda digipädevuste arengut ning saada soovitusi edasisteks sammudeks.

MENTEP_logo.pngMENTEPi (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) projekti eesmärgiks on aastaks 2017 välja tulla üleeuroopalise online-tööriistaga, mis sobib kasutamiseks nii üldhariduskooli kui ka kutseõppeasutuse õpetajale, eraldi moodul töötatakse välja ülikoolide õppejõududele.

Enesehindamismudel on küll üleeuroopaline, kuid kättesaadav kõikides projektiga liitunud riikide keeltes – ühise eesmärgi nimel töötavad kolmeteistkümne riigi haridusministeeriumide esindajad ja erialaeksperdid. Mudeli loomisel võetakse eeskuju Norras, Kreekas ja Eestis loodud õpetajate digipädevuste enesehindamisvahenditest, samuti arvestatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute keskuse DIGCOMP raamistiku ja ISTE-standardites esile toodud soovitustega.

2016/2017. õppeaastal tehakse kõikides MENTEPi projektiga liitunud riikides loodava tööriista katsetus, milles osaleb tuhat õpetajat igast riigist. Eestit esindab projekti juures Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

MENTEPi raames korraldab projekti koordinaator European Schoolnet kolm MOOCi (rahvusvaheline veebipõhine masskursus), millest esimene käivitus juba 28. septembril. Järgnevad kursused toimuvad 2016. aasta sügisel ja viimane 2017. aasta kevadel, kui tutvustatakse enesehindamismudeli testimise tulemusi.

Rahvusvaheline veebipõhine masskursus „Introducing Technology-Enhanced Teaching“ keskendub õpetajate digipädevuste teema avamisele. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas õpetajad saaksid hinnata iseenda ja oma kolleegi digipädevusi ning muuta seeläbi oma igapäevast õpetamispraktikat digiajastu võimalusi kasutades tõhusamaks. Kursusel on ühtlasi võimalus kaasa aidata uue õpetajatele mõeldud enesehindamise vahendi arendamisele. Oma kogemusi antud valdkonnast jagavad uurijad Ameerika Ühendriikidest ja Inglismaalt, õpetajad Norrast, Kreekast, Itaaliast, Rootsist ja Türgist.

MENTEPi projekt viiakse ellu Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi raames. Rohkem infot projekti kohta leiab aadressil http://mentep.eun.org.

Autorid: Triin Kangur ja Marit Dremljuga-Telk, HITSA projektijuhid 

Haridus- ja Noorteamet