Narva ja Viljandi kutseõppekeskuse noored saavad spordi kaudu kokku


Avaldaja:Madli Leikop18. Aprill 2016

Narva Kutseõppekeskus ja Viljandi Kutseõppekeskus alustavad projekti, mille eesmärk on luua kahe kooli noortele meistritele ühine kultuuriruum ja toetada seeläbi lõimumist.

Projekti käigus pakutakse Narva õpilastele eestikeelses keskkonnas mitmekesiseid suhtlemise ja sportliku tegevuse võimalusi koos Viljandi õpilastega. Koolide noored saavad tuttavaks ja ühiste tegevuste kaudu suureneb omavaheline suhtlus. 

Narva Kutseõppekeskuse direktori Riina Veidenbaumi sõnul korraldatakse projektijuht Vladimir Všivtsevi juhtimisel aprillist juunini neli sportlikku päeva Viljandis, Otepääl, Kõrvemaal ja Narvas. Neist võtab osa ühtekokku 320 õpilast.

“Igal päeval osaleb mõlemast koolist kuni 40 õpilast, kuid läbi nende sõprade, pereliikmete ja koolikaaslaste jõuame tegelikult enam kui tuhande inimeseni,” ütles Veidenbaum. “Igal kohtumisel toimub ühine tegevus kahe kooli segavõistkondades ning läbiviidavad tegevused annavad osalejatele positiivse kogemuse tegutsemisest erineva kultuuritaustaga meeskondades.”

Viljandi Kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus lisas, et koostöö Narva Kutseõppekeskusega annab noortele võimaluse saada osa teistsugusest kultuuriruumist, annab Viljandi koolinoortele võimaluse olla Narva õpilastele teejuhiks Eestimaale ja eesti keele aktiivsele kasutamisele.

Projektis osalevad Narva Kutseõppekeskuse vene emakeelega 1.-2. kursuse ja Viljandi Kutseõppekeskuse eesti emakeelega 1.-2. kursuse kutsekeskharidusõppe õpilased.

Narva Kutseõppekeskuse kehalise kasvatuse õpetaja Vladimir Všivtsevi sõnul on kavas seiklusmängud, kanuumatk, sporditreening Viljandis, ronimine Karula veskil, osalemine Narva Energiajooksul, sportmängud ja foorumteater.

“Tegevuste jooksul käiakse läbi teemad nagu seikluskasvatus, liikumisharrastus, meeskonnatöö, avalik esinemine, vabatahtlik töö, ürituste korraldamine, eneseanalüüs, mitteformaalne õpe ja sportimine,” lausus Všivtsev.

Projekti rahastab Kultuuriministeerium Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed korraldatud konkursi kaudu.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. 10 õppekavarühma on saanud välishindamisel täisakrediteeringu. Alates 2015. aasta septembrist on kool kutsehariduse õpirände harta omanik. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. Kool on Eesti Töötukassa 2015. aasta Ida-Viru maakonna parim koostööpartner. Kutseõppekeskuses on Eesti neljas siseterviserada „Narva meistrid“.

Alates 2016. aasta 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutseharidusekeskuse Narva õppekeskuses. 2016. aasta suvise vastuvõtu info kooli koduleheküljel http://www.nvtc.ee/et/vastuvott/suvine-vastuvott-2016

Allikas: Narva Kutseõppekeskuse pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: