Riik toetab õpetajatele tööks vajalike arvutite ostmist nelja miljoni euroga


Avaldaja:Madli Leikop09. Mai 2016

Selleks, et toetada õpilaste digipädevuste arendamist ja võimaldada paremini läbi viia e-tasemetöid, toetab riik põhikooliõpetajatele digiseadmete soetamist soodustingimustel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul on rõõmustav, et koolid  pööravad õpilaste digipädevuste arendamisele aina rohkem tähelepanu. „Avasime just e-Koolikoti, et lihtsustada digitaalse õppevara kasutamist, pakume õpetajatele koolitusi, toetame koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga koolide võrguühenduse arendamist ning nüüd aitame kaasajastada ka õpetajate digitaalseid töövahendeid," loetles Rillo viise, kuidas riik aitab hariduse kasuks digi tööle panna.

Toetust saavad taotleda omavalitsused ja erakoolide omanikud. Riik finantseerib kuni 85% põhikooliõpetajate laua-, süle- või tahvelarvutite maksumusest.

Toetuse taotlemise eeltingimuseks on digiplaanid, kus iga kool ja kooli omanik senise digilahenduste kasutamise õppetegevuses läbi mõtleb ning eesmärgid seab, kuhu jõuda soovitakse.

Taotlusvooru korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), viies eelnevalt läbi ka ühishanke seadmete ostmiseks. Taotlusi saab HITSA-le esitada alates septembrist. Eelnevalt avaldab HITSA oma kodulehel täpsemad taotlemise tingimused koos nõuetega digiplaanidele.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet